Våld mot kvinnor- tankar kring vårseminariet

Publicerad | i Okategoriserade

Den 28.4 höll KRAN sitt traditionella vårseminarium. Denna gång med temat våld mot kvinnor. Föreläsaren var Marja Lönnroth-Olin från brottsofferjouren. Tyvärr har Finland klart ett problem med familjevåld och under de senaste åren har antalet kvinnor som söker hjälp pga. våld i hemmet ökat. Brottsofferjourens uppgift är att bättra brottsoffers ställning genom att påverka och producera stödtjänster. Utav deras 26 700 klienter under 2021 hade 23% blivit utsatta för våld i en nära relation.

I genomsnitt har 30% av alla kvinnor i Finland blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av en partner och hela 2/5 har blivit utsatta för psykiskt våld. Många vet säkert vad fysiskt våld är men psykiskt våld är en nyare kategori som undersöks. Med psykiskt våld menas upprepade beteenden så som förminskningar, hån, utpressning, isolation, hot om att skada sig själv eller någon annan mm.

Ofta klandras kvinnor för att de inte gjort slut men det steget är inte lätt. De är i en väldigt sårbar position ofta förstörda av förolämpningar och slag. När egenvärdet är obefintligt efter konstanta kommentarer och förminskningar i kombinationen med rädsla, skam och falska löften blir det väldigt svårt att lämna förhållandet. Hemskt nog uppger 20% av de kvinnor som blivit utsatta för våld att de blivit förföljda efter att relationen tagit slut. Statistiskt är kvinnan även i störst risk efter att hon just har lämnat partnern. Årligen dör 15–20 kvinnor på grund av våldet i en parrelation.

Även inom vårt arbete på KRAN möter vi kvinnor som blivit utsatta för våld. Kvinnor som är närstående eller själva har problem med missbruk löper större risk för att bli utsatta för våld. Flera har även berättelser om hur de vänt till alkohol och droger för att lindra och fly undan känslorna. På vårt område faller även penningspelmissbruk, i och med det är i synnerhet ekonomiskt våld vanligt. Med ekonomiskt våld menas olovlig användning av andras pengar, utpressning, kontroll av den andras pengar och skuldsättning bakom den andras rygg.

Ibland ifrågasätts det varför vi talar om våld mot kvinnor och inte bara våld i nära relationer. Varför fokusera på genusfrågan? Både män och kvinnor blir utsatta för våld och kan vara våldsamma trots allt. Här är min personliga åsikt att man måste namnge problemet, faktum är att majoriteten av våldsamma brott begås av män och inom parrelationer är det betydligt vanligare att kvinnan är offret. Att genus tas med i bilden borde inte vara för att skuldbelägga eller peka fingret mot män utan för att se närmare på orsaken. Både den som brukar våld och blir utsatt behöver ju hjälp. Tycker själv det behövs en dialog om varför statistiken ser ut så här, varför är våldsdåd inte jämnt fördelat mellan könen, varför är det större sannolikhet at män tar till våld? Att våldet minskar både inom relationer och överlag gynnas alla av. Tycker det är värt att se närmare här och se vilka strukturer som borde ändras för att slut på våldet.

Assistent, Joanna Kock