Krafter bakom missbruk

UTBILDNINGSDAG PÅ G18

Tid: Onsdag 1.11 kl. 10–15
Plats: G18, Georgsgatan 18 A, Helsingfors

Varmt välkommen på vår utbildningsdag 1.11 med temat Krafter bakom missbruk!

Utbildningsdagen belyser bl a drivkrafterna bakom ett missbruk och om att våga bli beroende av människor för att kunna få hjälp, gemenskap och kunna skapa sitt liv drogfritt.

Som gästföreläsare har vi Amelie Andersson från Sverige som är socionom, utbildare och författare med mångårig erfarenhet av att arbeta med drogberoende ungdomar och deras familjer samt kunskapsspridning i narkotikafrågor. Hon är utbildare inom Nationella Cannabisnätverket i Sverige och har skrivit boken Cannabis. En olycklig kärlekshistoria.

Anmälan senast 30.10 till: kran@kran.fi

KRAN rf är en 40-årig social- och hälsovårdsorganisation som bl a driver fem lågtröskelmottagningar för missbrukare och deras närstående, mottagningarna hålls av utbildade erfarenhetsexperter med egna erfarenheter av missbruk, som organisation i Finland är vi föregångare med detta.

Arrangör:
KRAN rf

Tilläggsinfo:
Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf, tfn. 050 410 7001

Stödgruppen för närstående till missbrukare

KRAN rf. Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen den 5 september hösten 2023. Adress: Georgsgatan 18 A, 3e vån, rum 305. Stödgruppen samlas: 5.9, 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11 och 12.12 kl. 18-20. Nya deltagare välkomnas! Ingen anmälan krävs, du får vara anonym. Deltagandet i gruppen är gratis. Mer information: stödgruppsledare Sari Röman, sari@aroniapuu.fi

NYHETER

Retreat för närstående 20-22 oktober

KRAN rf. Du som är närstående till missbrukare, varmt välkommen på retreat

Läs mer

Stödgruppen för närstående hösten 2023

KRAN rf. Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen

Läs mer

De bostadslösas natt och klädinsamling

Vi är med och ordnar De bostadslösas natt i Esbo och Vanda! De bostadslösas natt ordnas tisdagen den 17 oktober

Läs mer

KRAN:s lågtröskelmottagningar stöder missbrukare och närstående

KRAN driver fem lågtröskelmottagningar på fyra olika orter. Mottagningarna är till för missbrukare och närstående till dessa. Du kan

Läs mer
Fler nyheter

KRAN:S NATIONELLA STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Vi tar emot samtal måndag, tisdag och torsdag kl. 13-16. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. KRAN har tidigare år bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Hansen

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here