Brukarrum är en eldfängd fråga

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Brukarrum, eller injiceringsrum, har under hösten varit uppe i debatt i riksdagen. Från talarstolen hördes förskräckta kommentarer på förslaget att tillåta försök med så kallade brukarrum: ”Man har aldrig hört på maken. Att finska medborgares skattepengar ska användas till injektionsrum för narkomaner. Nu vill man ha en laglig lokal för att utöva kriminell verksamhet. Helt ofattbart”, var en av replikerna från en riksdagsledamot, medan andra var för.

Debatten grundade sig på ett medborgarinitiativ från 2022 som kräver att Finland ger möjlighet till brukarrum. Hela 55 000 personer undertecknade, och anser sålunda att det finns ett behov av att de som har en beroendesjukdom använder sterila, rena verktyg, har sjukvårdspersonal nära till hands om de vill prata eller få hjälp istället för att gömma sig och bli straffade.

Varför är brukarrum då en svår politisk fråga när man vet att injicering av droger ständigt pågår i skymundan, i trappuppgångar, hissar, lägenheter, offentliga toaletter och parker? Jo, användningen av narkotika är per definition olaglig, och många är rädda för att injektionsrum medför ett ökat droganvändande, och signalerar att det är fritt fram att knarka. Att tillåta brukarrum innebär även att se tungt missbruk som en beroendesjukdom, vilket är ett nytt sätt att tänka.

Initiativet med brukarrum har hursomhelst prövats i flera europeiska länder, bland annat i Norge och Danmark, vilket har fått experter i Finland att tala varmt för brukarrum också här. Och även om medborgarinitiativet inte fick ett genomslag bland de största regeringspartierna, lär diskussionen om brukarrum och vårdmöjligheter för den som har ett drogmissbruk fortsätta i den offentliga debatten.

En idé är att ge politiker mer kunskap och ett bredare perspektiv på individen bakom missbruket. Många tänker nog inte på att det bakom drogmissbruket finns en människa som kämpar med saker i sitt liv och att det ofta finns psykisk ohälsa med i bilden. Faktum är att det är ingen som tänker att ”när jag blir stor ska jag börja knarka” som liten, utan människor har olika förutsättningar i livet, och hamnar i olika situationer som gör att de kanske väljer den vägen.

Källor: Professionellas tankar om skademinimering och avkriminalisering av eget narkotikabruk Tankar om skademinimering och avkriminalisering av personligt bruk i relation till narkotikadödligheten i Sverige. Evelina Åslund Felix Lundgren. Umeå universitet. 2023.