KRAN rf

KRAN rf har engagerat sig i 40 års tid för missbrukare och närstående.

Vår ledstjärna är:

Vi jobbar för utsatta människor som berörs av missbruk

KRAN är en social- och hälsovårdsorganisation inom missbrukarvården. Vi strävar till att vara ett resurscentrum inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland. Vi är även mycket aktiva utanför Svenskfinland och erbjuder hjälp och stöd också på finska och engelska. Vi har ett tätt samarbete med finskspråkiga aktörer. Våra primära målgrupper är missbrukare och närstående.

Vår verksamhet omfattar följande:

  1. Lågtröskelmottagningar
  2. Stöd till närstående: stödtelefon, stödgrupper och retreat
  3. Drogförebyggande arbete riktat till tonåringar
  4. Drogförebyggande arbete riktat till seniorer
  5. Utbildningstillfällen avsedda för professionella, studerande och övriga
  6. Erfarenhetsexpertutbildningar

Förkortningen KRAN står för Kristliga blåbandsförbundet för Rehabiliteringsarbete bland Alkohol- och Narkotikamissbrukare i Svenskfinland.

Förbundet har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. KRAN rf grundades år 1982.

KRAN rf firade sitt 40-års jubileum i november 2022.