För närstående

När någon i familjen har problem med alkohol, droger eller spelande drabbar det ofta hela familjen.

Vi erbjuder följande stöd:

Stödtelefon
Stödtelefonen tar emot samtal tisdag-fredag kl. 13-17. Vi lyssnar och ger dig stöd. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Tfn 050 313 9926

Stödgrupper
I våra stödgrupper får du träffa andra som är i liknande situation och får verktyg för att hantera din vardag. Stödgruppen i Helsingfors samlas i våra utrymmen på Georgsgatan 18 A, 3:e vån., rum 305. Gruppen träffas följande datum under hösten: 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11 och 13.12 kl. 18-20.

Mer information: stödgruppsledare Sari Röman, sari@aroniapuu.fi

Retreater
KRAN ordnar regelbundet gratis retreater på retreatgården Snoan i Lappvik nära Hangö. Logi i enkelrum och alla måltider ingår. Under veckoslutet finns chans till enskilda samtal med retreatledaren. Nästa retreat hålls 7-9.10.2022.

Mer information och anmälan: kran@kran.fi

Lågtröskelmottagningar

Våra lågtröskelmottagningar ger samtalsstöd både till missbrukare och närstående. Besöket är alltid gratis, du får vara anonym. Du kan boka tid genom att skicka ett sms till mottagningens telefonnummer. Du hittar öppethållningstider och telefonnummer här: https://kran.fi/for-missbrukare/