Författare: kranrf

Publicerad | i Uncategorized

Nykterhet lockar allt fler

Händelser så som dry January (torr januari) och sober October (nykter oktober), liksom den bredare rörelsen sober curious (nykter nyfiken), blir snabbt populärare, särskilt bland de yngre generationerna. Nykter nyfiken betyder att du har valt att undvika alkohol av ... Läs mer

Publicerad | i Uncategorized

Varför firar vi ännu Pride?

Historiskt har individer som faller utanför konventionella könsnormer och sexuell läggning blivit förföljda och nedtryckta. Dagens värld är betydligt mera välkomnande och accepterande, speciellt i västvärlden där flera länder legaliserat samkönade äktenskap samt arbetat mot diskriminering. Vissa verkar inte ... Läs mer

Publicerad | i Uncategorized

Öl sent in på midsommarnatten

Midsommaren är en viktig folktradition i Finland men tyvärr är det en av våra farligare högtider. Fler olyckor sker under det veckoslutet än normalt. Som med många andra problem kan olyckorna kopplas starkt till rusmedel. Speciellt alkohol och sättet ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad | i Äldre och omedvetet missbruk

Ikääntyneet ja alkoholin käyttö

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan eniten alkoholin liikakäyttöä on ikäryhmässä 65–79-vuotiaat. Liikakäyttäjiä on melkein 45 prosenttia. Tutkimusten mukaan ikäihmisten alkoholin käytön lisääntyminen on kasvava trendi. Eläkkeelle siirtyminen on suuri elämän muutos. Vapaa-aika lisääntyy, rutiinit muuttuvat ja sosiaaliset suhteet vähenevät. Joillekin tämä muutos ... Läs mer