Nej tack till mer alkohol i matbutikerna

Publicerad | i Uncategorized

Vi har med djup bestörtning tagit del av strävanden till en ytterligare liberalisering av alkohollagen i det planerade regeringsprogrammet. En balansering av den offentliga ekonomin uppnås ingalunda genom att att dörrarna till matbutikerna öppnas för försäljning av starkare öl och viner.

Inte bara individen, utan hur en alkoholförsäljning påverkar samhället i stort, samt vetenskaplig forskning, bör vara vägledande i den politiska debatten. Att sälja starkare öl och viner i matbutikerna är absurt med tanke på alla undersökningar som visar att ökad tillgänglighet ger ökad konsumtion som i sin tur ofrånkomligen leder till en ökning av alkoholrelaterade sjukdomar. Detta i sin tur medför höjda kostnader på samhällsnivå. Ifall matbutikerna framledes kommer att tillåtas sälja starkare öl och viner så måste alltså satsningarna på missbrukarvården kraftigt ökas.

Samlingspartiet med Orpo i spetsen bör lyssna på alkoholforskare och alla oss organisationer som på gräsrotsnivå jobbar för missbrukare och närstående till dessa. Vi besitter gedigen kunskap om de följder en ny liberalisering skulle få och efterlyser en större solidaritet och medkänsla med de allra mest utsatta i vårt samhälle. Dessutom finns en rapport från Institutet för hälsa och välfärd att tillgå om vilka följderna av den förra liberaliseringen i vårt land var, t ex att antalet dödsfall och leversjukdomar orsakade av alkohol ökade efter den förra liberaliseringen. När man dessutom beaktar att berusningsdrickande tyvärr fortfarande är en central del av vårt beteende, så ter sig detta förslag som både oetiskt och ohållbart.

Vi uppskattar stort att Kristdemokraterna haft mod att öppet motsätta sig den planerade liberaliseringen och utmanar också övriga partier att våga stöda detta!

 

Mette Strauss

Verksamhetsledare

KRAN rf