Vanliga myter om cannabis

Publicerad | Uppdaterad | i Cannabis

I och med diskussioner kring legalisering är cannabis på tapeten. Attityden till detta rusmedel verkar variera stort beroende på vem man frågar men mjukare speciellt hos unga har den blivit. Många myter flyter runt i debatten kring cannabis och i dagens blogginlägg försöker jag fånga upp de vanligaste för att se om de har någon merit.  

Cannabis är en ”gateway drug”. Att brukandet av cannabis skulle leda till användningen av hårdare droger är en vanlig uppfattning men stämmer det? Kort svar nej, det gör det inte men hela bilden är inte så enkel. Många som brukar hårdare droger har även använt cannabis, det är troligtvis här myten har fått sin början. Egentligen är sambandet mellan cannabis och användningen av hårdare droger väldigt mager. Av de som provat på cannabis är det ytterst få som sedan provar på hårdare droger. De få som använder cannabis och sedan andra droger är ofta i risk för beroende och missbruk. Det är inte cannabis i sig som orsakade missbruket av hårdare droger. Att påstå att cannabis är en gateway drug är en vanlig skrämseltaktik som används i diskussioner med unga om drogen. Men en skrämseltaktik medför inte ett ärligt samtal om ämnet. Snarare tvärtom verkar unga nu ha en starkare misstro till vuxnas åsikter just för att diskussionen har stängts ner istället för att diskutera ärligt kring riskerna med cannabisbruk.  

Cannabis är inte farligt utan är en lätt drog, är då igen en attityd och myt som även är vanlig. ”Ingen har dött av en överdos av cannabis” är ett vanligt argument som må stämma men det gör inte drogen ofarlig. Det finns ingenting som en ” lätt drog”. Cannabis är en form av narkotika som har sin egen skadebild precis som alla andra droger. Den kortvariga effekten av cannabis är b.la hämmad analytisk tankeförmåga, dålig orienteringsförmåga samt försämrat minne. Det finns även en ökad risk för depression och lungskador.  

Speciellt hos unga kan användningen av cannabis föra med sig bestående kognitiva skador. En irländskstudie påvisar sänkt IQ hos unga som brukar cannabis regelbundet och det finns även ett samband mellan försämrad initiativförmåga och ökad risk för utvecklingen av schizofreni. Dessa kognitiva skador verkar inte vara lika vanliga hos vuxna som börjat använda cannabis, men som slutsats kan man dra att cannabis är långt ifrån ofarligt speciellt för en ung hjärna som ännu utvecklas.  

 

Cannabis är inte beroendeframkallande är även en vanlig myt. En studie utförd i USA pekar på att 1/6 blir tidigt beroende. Dagens planta har avlats på så sätt att den har betydligt högre halt av THC än tidigare. Så äldre studier om ämnet är helt enkelt föråldrade. Om växten i sig nu innehåller mer av det verksamma ämnet kan man inte förlita sig på äldre studier som undersökte hur beroendeframkallande cannabis var tidigare. Ny forskning pekar starkt på att man visst kan bli beroende av cannabis och få abstinensbesvär när man slutar använda. 

 

Cannabis är en form av medicin används även som argument men är en myt, även om frågan inte är svartvit.  Ja mediciner framtagna från cannabisplantan kan ha positiva effekter så som smärtlindring på samma sätt som morfin och amfetamin kan ha en positiv inverkan i rätt form. Det betyder inte att de inte är skadligt. Den form av cannabis som används i läkemedel är framtagen så att den inte ska ha en berusande effekt man kan inte använda plantan istället för medicin. Det finna många preparat som i viss kontext är bra för hälsan och i en annan dålig. Självfallet kan man forska kring de verksamma ämnena i cannabisplantan och se hur de potentiellt kunde hjälpa människan men det betyder inte att röka eller äta cannabis skulle vara hälsosamt eller föra med sig samma positiva effekter som när plantan används i en medicin.  

 

Assistent, Joanna Kock

 

Källor: 

Ambjörn. U. Cannabis kan säkna IQ. 2021. https://accentmagasin.se/narkotika/cannabis-kan-sanka-iq/ 

Arseneault. L. m.fl. 2002. Cannabis use in adolescence and risk for adult psychosis: longitudinal prospective study. https://www.bmj.com/content/325/7374/1212 

Karlsson. S. 2020. https://svenska.yle.fi/a/7-1505727 

NIA (USA:s nationella hälsoinstitut) 2021. Is marijuana addictive? https://nida.nih.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-addictive 

Olsson. P. 2013. 8 myter om cannabis. https://www.ockero.se/download/18.469cbbbb16abe71b6285dd0a/1559550404322/8%20Myter%20om%20cannabis.pdf