Medlemmar

KRAN rf har sammanlagt 57 medlemmar bestående av medlemsförsamlingar, medlemssamfund och medlemsorganisationer. KRAN:s medlemmar omfattar totalt cirka 200 000 personer.

  • 45 är evangelisk-lutherska församlingar
  • Frikyrkor
  • 2 frikyrkoförsamlingar
  • 8 organisationer eller föreningar
  • Dessutom enskilda understödjande medlemmar.
  • Hedersmedlemmar: Clas Abrahamsson, Leif-Göte Björklund, Bror Borgar, Björn Elfving, Åke Eriksson, Carl-Gustav Henricson, Bernt Mårtensson, Ralf Sandin, Caritha Sjöberg, Ben Thilman och Markku Vehkaoja