Borde spelautomaterna tas bort från butikerna för gott?

Publicerad | i Spelberoende

En stor grupp människor lider av penningspel. Var femte finländare känner någon som har ett problematiskt förhållande till penningspel. Många började redan som barn att spela på automaterna i butiken. Ofta introducerades man av vänner eller någon familjemedlem, finländare är över lag väldigt förtjusta i spelautomater och många har goda minnen av spel i butikerna.

På grund av pandemin har allt fler spelautomater tagits bort från butikerna Ännu så sent som år 2019 stod de som spelade på spelautomaterna för fyrtio procent av de med spelproblem, år 2021 hade denna andel sjunkit till nio procent.” Det är verkligen ett gott argument för att inte öppna upp dem igen när pandemin väl har dragit förbi. Dessutom har det minskat ångesten många spelberoende känner inför att gå till butiken. När automaterna inte längre står i hörnet lockas de inte på samma sätt. Om de ska gå och spela vare sig på nätet eller till en spelhall behöver de göra det som ett aktivt beslut. Alla behöver gå till butiken, är det inte egentligen hemskt att vi möjliggjort ett spelberoende på detta sätt? Fast all forskning pekar på hur beroendeframkallande spelautomater är och hur många som har problem har vi fortsättningsvis placerat ut dem synligt. De som är beroende kan inte undvika dem i sin vardag utan blir konstant påminda om deras existens.

THL har undersöker finländarnas attityder till penningspel med fyra års mellanrum. År 2019 understödde ca hälften att ta bort spelautomaterna från butikerna och kring en femtedel motsatte sig. Under 2015 var det 37% som stödde förslaget så på så sätt är allt fler finländare av åsikten att spelautomaterna borde tas bort.

Det är svårt att bli av med ett spelberoende, även om spelautomaterna tas bort är det lätt att få tillgång till penningspel, speciellt på nätet. Men att ta bort spelautomaterna från butikerna är en sak vi lätt kan göra för att försvåra tillgången. En enkel gest för att hjälpa dem som försöker bli av med sitt beroende.

Assistent, Joanna Kock

Källor

Westergård A. Uppdaterad 11.05.2022. Då spelautomaterna fasas ut minskar ångesten för de spelberoende: ”Man är rädd och orolig redan innan man går till butiken ifall spelautomaten står där och lockar till spel”. Tillgängligt:  https://svenska.yle.fi/a/7-10016170 . Läst 13.05.

THL. Publicerad 24.6.2020. Majoriteten understöder placering av penningautomater i separata spelsalar. Tillgängligt. https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/majoriteten-understoder-placering-av-penningautomater-i-separata-spelsalar-?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv . Läst 13.05.