Seniorers mående i pandemins kölvatten

Publicerad | i Uncategorized

Coronapandemin har ökat ensamheten, minskat trygghetskänslan och inverkat negativt både på det fysiska och psykiska måendet hos många seniorer. Detta enligt den färska +60-barometern gjord av Eläkeliitto. Barometern är resultatet av en enkät som besvarades av 1027 personer i åldern 61-90 år i maj 2021.

Bland respondenterna är det i störst utsträckning personer över 80 år som upplever att pandemin har inverkat på livskvaliteten på ett negativt sätt. Hjälpbehovet, t.ex. hjälp med matinköp och att uträtta olika ärenden, har ökat och den fysiska hälsan har försämrats mer i denna åldersgrupp jämfört med yngre seniorer.

I barometern har inte levnadsvanor direkt undersökts, men man kan anta att dessa också har påverkats. Äldre personer är den grupp som har varit mest isolerad under pandemin. Isoleringen kan ha lett till en mer ensidig kost, i vissa fall mindre vardagsmotion och kanske också en högre alkoholkonsumtion, då seniorerna mest har hållits på hemmaplan.

Statistiken har de facto under de senaste 20 åren visat att äldre dricker allt mer alkohol. Orsaker är bl.a. en mer tillåtande attityd till drickande och en större tillgång till alkohol i samhället överlag.

Studier har visat att äldre mäns alkoholkonsumtion främst sker i ensamhet i hemmet, medan äldre kvinnors drickande är mer socialt. Som ensamboende under en pandemi finns risken att ens alkoholkonsumtion urartar då den sociala kontrollen saknas, speciellt om man redan tidigare har haft ett riskbruk. Bland äldre par finns en fara för våld och olika former av utnyttjande i de fall där den ena parten dricker. Den som dricker för mycket kan antingen bli förövare eller offer.

Nu ser vårt samhälle äntligen ut att gå mot en öppning. Förhoppningsvis kommer det att kunna förbli öppet utan nya nedstängningar. Vi är alla, både unga och gamla, i behov av social stimulans i form av hobbyer, människomöten, föreningsliv och att kunna träffa våra nära och kära.

Det är viktigt att vi nu lyckas fånga upp alla som har farit illa under pandemin. Det behövs lågtröskelverksamhet för ensamma seniorer. Pensionärsföreningarna måste vara aktiva med att igen engagera sina medlemmar och också värva nya människor. Detsamma gäller församlingar, kommuner och andra aktörer som har verksamhet för äldre.

Ifall du misstänker att någon har alkoholproblem, våga ta det till tals! Ifall du ser att någon är ensam, ta med personen på alkoholfria aktiviteter som höjer välbefinnandet! Vi kan alla hjälpas åt att minska pandemins långvariga effekter.

 

Emma-Lena Lybäck, KRAN:s koordinator