Tankar kring projektet KRAFT

Publicerad | Uppdaterad | i Okategoriserade

Påbörjade mitt nya arbete som KRAN:s assistent på måndag och fick en snabbkurs i vad KRAN står för som organisation och hurudan verksamhet som bedrivs. Som många andra lär jag mig bättre genom att göra, så redan på tisdag bar det i väg till Kyrkslätt där jag fick ta del av KRAN:s förebyggande projekt vid namn KRAFT. I korthet är KRAFT föreläsningar som erbjuds elever på andra stadiet, med en kort presentation av KRAN och sedan ges ordet över till en erfarenhetsexpert. Erfarenhetsexperten berättar på ett personligt vis om hens egna liv och erfarenheter för eleverna. Efteråt får eleverna ställa frågor och anonymt svara via Mentimeter vad de tyckte om föreläsningen och hurudana tankar den väckte.

Det kom tydligt fram att eleverna lyssnade aktivt på budskapet som erfarenhetsexperten förde fram. De satt knäpptysta i gymnastiksalen med mobiltelefonerna i fickan. En personlig livsberättelse biter nog hårdare på unga än vad någon föreläsning om drogmissbruk någonsin kunde. Det är något helt annat när man får ett ansikte på missbruk. Att ha någon som berättar öppet om sina svårigheter och hur hen ramlade in i träsket ger inte bara en god varning om missbruk till de unga utan humaniserar även missbrukare.

Det var fint att se hur varmt mottagandet var av skolan. Personalen kom fram och tackade av i person. Eleverna mera diskret lade fram sina tack via Mentimeter med kommentarer så som: ”Modigt!” ”Vad fint att du vågar berätta”. Andra kommentarer visade även att eleverna tydligt hade berörts av föreläsningen så som: ”dit vill jag inte hamna” och ”sorgligt”.

Missbrukare är en grupp som ofta bemöts med oförstånd och med avsky. Upplever att projektet KRAFT inte bara är ett gott sätt att föra fram farorna med droganvändning utan konkretiserar även hur vem som helst kunde falla in på det spåret. Att missbrukare inte är så annorlunda från dem själva. Att de också är människor som i grunden mår dåligt och behöver hjälp, att missbruket ofta är ett symptom på något annat.

KRAN:s assistent, Joanna Kock