Allt fler tonåringar upplever sexuella trakasserier

Publicerad | i Okategoriserade

Sexuella trakasserier uppmärksammas mera nu än tidigare, allt för länge har de sopats under mattan. Nu har det uppdagats hur pass illa läget är och att speciellt för tonårsflickor har situationen förvärrats. Innan pandemin svarade 30% av tonårsflickor att de upplevt sexuella trakasserier, idag svarar hälften ja. Uppgifterna är baserade på THL:s enkätstudier i skolor, svaren inkluderar flickor i 8.an, 9:an samt andra stadiets 1: a och 2: a klass. Större delen av trakasserierna sker på nätet men de förekommer även i skolorna och ute på stan. 

Sexuella trakasserier är någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning. – tasa-arvo.fi. Mera konkreta exempel kan vara skickandet av pornografiskt material, skämt och kommentarer om figuren, sexuellt insinuerade gester och miner. Sexuella trakasserier har gemensamt med våldsdåd att ofta känner man förövaren.  

Skolor har nu en handbok för vad de ska göra när elever meddelar om sexuella trakasserier. Alla skolor ska ha en plan på hur de ska minska på trakasserierna och göra skolan till en så trygg miljö som möjligt men precis som mobbning är problemet svårt att komma åt. Speciellt för tonårs killar är steget väldigt stort att be om hjälp. Om de blir utsatta är det större chans att de tiger om det och känner enorm skam över vad som hänt.

Ofta minimeras sexuella trakasserier, unga flickor anklagas för att överdriva eller att de borde ta åt sig komplimangen. Flickor borde bli tagna på allvar när de berättar om saker de upplevt som obehagligt, varför minimera ett barns känslor? De ska inte behöva få skinn på näsan och kunna borsta bort kommentarerna. I stället borde vi försöka få ett slut på användningen av öknamn och kommentarer om andras kroppar. Ofta används sexuella trakasserier för att passa in i könsnormer. Det handlar mera om makt och status än att den som trakasserar skulle vara genuint intresserad. Kärlek börjar inte med bråk. 

 

Källor: 

Jämställdhetsombudsmannen. Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Tillgänglig: https://tasa-arvo.fi/sv/sexuella-trakasserier 

Laitinen. K. m.fl. Publicerad: 2020. Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter. Tillgänglig: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/handbok_for_att_forebygga_och_ingripa_i_sexuella_trakasserier_i_skolor_och_laroanstalter.pdf. Läst: 20.05.2022 

Nationellt centrum för kvinnofrid. Tillgänglig: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald/. Läst: 20.05.2022 

Österholm. P., Publicerad: 13.04.2022. Hälsomyndigheten THL: Sexuella trakasserier blev vanligare under coronaepidemin – hälften av tonårsflickorna är drabbade. Tillgänglig: https://svenska.yle.fi/a/7-10015360 . Läst: 20.05.2022.