Hur går det för vårt äldreprojekt?

Publicerad | Uppdaterad | i Äldre och omedvetet missbruk, Projekt
Utomordentlig föreläsning. Välbalanserad, informativ och inte för långt.

Detta är en av kommentarerna som vi har fått på utvärderingsblanketterna som har delats ut i samband med föreläsningar inom vårt projekt Äldre och omedvetet missbruk. Ord som har återkommit i deltagarnas feedback är bl.a. givande, nyttig, informativ, intressant, klar och tydlig. Det är roligt att jobba med ett projekt som får så fina kommentarer!

Målet med föreläsningarna är att informera och medvetandegöra om kombinationen alkohol och läkemedel, utan skuldbeläggande. Av all positiv feedback att döma har vi lyckats med detta. Förutom att vi har lyckats få ihop ett bra föreläsningsmaterial är troligen en stor orsak till att temat tagits så väl emot att vi har en duktig och kunnig föreläsare, som lyckas lätta upp det allvarliga temat med glimten i ögat och personliga exempel.

Sedan i höstas har vi haft 22 uppdrag och över 800 åhörare inom projektet. Vi har främst besökt pensionärsföreningar på olika håll i Nyland, men även seniorgrupper inom församlingars diakoniarbete på flera orter. Majoriteten av åhörarna har med andra ord varit seniorer, men vi har även hållit en föreläsning för volontärer samt en för sjukskötarstuderande på temat äldre och alkohol. Ett stort tack till alla som vi har fått besöka hittills!

Vi har nu tagit en paus över sommaren och ser fram emot höstens alla föreläsningar. Ta gärna kontakt om ämnet intresserar, några föreläsningar kan vi ännu klämma in.

Jag vill även passa på att slå ett slag för höstens utbildningsdag. Torsdagen den 7 november kommer vi att ordna en utbildningsdag för professionella på temat äldre och omedvetet missbruk i Helsingfors. Dagens föreläsningar kommer bl.a. att ta upp varför det kan vara skäl att minska alkoholkonsumtionen då man blir äldre, alkohol och läkemedel, vård av äldre personer med missbruksproblematik samt ensamhet som en riskfaktor för missbruk. Vi hoppas att vi, genom att ordna denna utbildningsdag, kan öppna upp för diskussioner om dessa ämnen som fortfarande till viss del är tabubelagda. Läs mer om dagen här.

 

Emma-Lena Lybäck, koordinator