Utbildningsdag 7.11.2019

Publicerad | Uppdaterad

KRAN ordnar en utbildningsdag på temat Äldre och omedvetet missbruk 7.11.2019. Dagen tar upp temat äldre, alkohol och omedvetet missbruk ur olika perspektiv och riktar sig till personer som arbetar med seniorer. Studerande och övriga intresserade är också varmt välkomna! Gratis deltagande.

Utbildningsdagen hålls i festsalen på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Programmet och all information som PDF.

PROGRAM

10.00 Välkommen!
Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf

10.05 Alkohol, den åldrande kroppen och minnet
Anna von Nandelstadh, specialistläkare i geriatri, HUS

10.50 Alkohol i samverkan med mediciner
Birgitta Köhler, specialsjukskötare, KRAN rf

11.30 Lunch

12.30 Att jobba med äldre med missbruksproblematik
Agneta Björck, verksamhetschef, Ostgota Care

14.00 Kaffe

14.30 Ensamhet och riskbruk
Tamara Bergkvist, volontärkoordinator, HelsingforsMission

15.15 Avslutning

Info och anmälan senast 25.10: koordinator Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback@kran.fi, tfn 050 578 0709. Vänligen uppge specialdieter i samband med anmälan.

Arrangör: KRAN rf i samarbete med SFV.