Publicerad | i Uncategorized

Nej tack till mer alkohol i matbutikerna

Vi har med djup bestörtning tagit del av strävanden till en ytterligare liberalisering av alkohollagen i det planerade regeringsprogrammet. En balansering av den offentliga ekonomin uppnås ingalunda genom att att dörrarna till matbutikerna öppnas för försäljning av starkare öl ... Läs mer

Publicerad | i Uncategorized

Nykterhet lockar allt fler

Händelser så som dry January (torr januari) och sober October (nykter oktober), liksom den bredare rörelsen sober curious (nykter nyfiken), blir snabbt populärare, särskilt bland de yngre generationerna. Nykter nyfiken betyder att du har valt att undvika alkohol av ... Läs mer

Publicerad | i Uncategorized

Varför firar vi ännu Pride?

Historiskt har individer som faller utanför konventionella könsnormer och sexuell läggning blivit förföljda och nedtryckta. Dagens värld är betydligt mera välkomnande och accepterande, speciellt i västvärlden där flera länder legaliserat samkönade äktenskap samt arbetat mot diskriminering. Vissa verkar inte ... Läs mer