Vården för personer med dubbeldiagnos fungerar knaggligt

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Det har visat sig att individer som har en psykisk ohälsa löper större risk att utveckla ett missbruk än de som inte har det, och att det även kan vara så att missbruket triggar igång den psykiska ohälsan.

Adhd, ptsd, depression och bipolär. Det är exempel på olika diagnoser som förekommer hos personer som har ett beroende. I vissa fall leds människor in i ett missbruk när de är minderåriga och till exempel får benzodiazepiner utskrivna för ångest. Så småningom börjar de kombinera läkemedel med alkohol, och sedan med tyngre droger. De blir sina egna apotekare, och ökar dosen vartefter de beroendeframkallande preparaten förlorar sin effekt. Drogerna kan vara som en medicin där man behandlar sig in i vuxenåldern. Många gånger finns här en omfattande social problematik, såsom svåra hemförhållanden, arbetslöshet, bostadslöshet, kriminalitet i bakgrunden.

Det finns i samhället en pågående debatt om dubbeldiagnoser, den institutionaliserade vården där sådana patienter tidigare behandlades har varit föremål för nedskärningar under de senaste decennierna. Det är svårt att behandla först det ena problemet, och sedan det andra. En svårighet ligger i att det krävs avhållsamhet från droger under en längre period för att ställa en psykiatrisk diagnos, och att klienterna inte klarar av att vara drogfria på egen hand. Människor slussas mellan psykiatrin och missbrukarenheterna.

Vissa forskare menar att möjligheten till självläkning hos personer med dubbeldiagnos är minimal. Lämnas något av tillstånden obehandlat öppnas dörren mot tyngre droger och ytterligare lidande. Många som har en dubbeldiagnos efterlyser integrerad vård, där man får vård för psykisk ohälsa och missbruk samtidigt och av samma team. En framtida utmaning för vården är att bli bra på att se hela människans problem, och inte bara jobba mot ett preparat och en diagnos.

Källor:

Laura Koivisto, Mona Laitinen ja Jenni Mäkinen Kaksoisdiagnoosipotilaan kohtaaminen. Laadullinen tutkimus sairaanhoitajien kokemuksista. Diakonia ammattikorkeakoulu. 2019.

Nuoret kaksoisdiagnoosiasiakkaat päihdepalvelujärjestelmässä, Mira Sivonen. Jyväskylän yliopisto. 2021

Att må dåligt – en orsak till missbruk och beroende? Fred Nyberg. Professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala universitets forum för läkemedels och drogberoende (U-FOLD), Institutionen för farmaceutisk biovetenskap. 2016.

Att leva med psykiska funktionshinder och samtidigt missbruk -En kvalitativ forskningsöversikt om individer inom psykiatrin med dubbeldiagnos Pernilla Lindberg och Anne-Christine Sommar. Högskolan i Gävle. 2012.