Internationella ungdomsdagen

Publicerad | Uppdaterad | i Unga & rusmedel

Generationen unga hör till även känt som gen Z är den största världen har sett. De uppmärksammas idag den 12:e augusti som FN har utlyst till den internationella ungdomsdagen.

Denna generation har växt upp under en omtumlande tid. Många föddes under 2000-talets finanskris. Under deras uppväxt har man tydligt kunna se klimatförändringarna och många lider av klimatångest. Fleras tonårstid spenderades i isolation från omvärlden och nu väger även en aktiv krigsfront i Ukraina tungt.

Fasta jobb är svåra att få, även de högutbildade kämpar i underbetalda yrken och med rekordhög arbetslöshetsstatistik. Nu återigen varnar ekonomer för recession. Den globala ekonomiska krisen har slagit ned starkast på de unga och många är förståeligt nog modfällda av de stigande ojämlikheterna. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckte sig så här i sitt meddelande inför den internationella ungdomsdagen: ”Utan brådskande åtgärder riskerar vi att skapa en ”förlorad generation” av krossade talanger och drömmar”.

Tunga tider går tyvärr hand i hand med missbruk. Sedan pandemins början har de drogrelaterade dödsfallen i Finland ökat. Nu påvisar den senaste europeiska drograpporten att i Finland jämfört med resten av Europeiska unionen sker det flest drogrelaterade dödsfall bland personer under 25 år. Detta om något är ett tydligt tecken på att ungas mående är på nedgång. Förändring behövs nu.