För unga

Vår drogförebyggande verksamhet går under namnet KRAFT. KRAFT går ut på att en utbildad erfarenhetsexpert delar med sig av sin livshistoria med fokus på de livsval och efterföljande konsekvenser drogmissbruk ofta medför. Vi vill ge en realistisk bild av missbruk och väcka diskussion kring ämnet bland unga, vårdnadshavare och skolpersonal.

Våra drogförebyggande sessioner kan ordnas antingen på plats eller virtuellt. Vi föreläser för elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

Vill du boka KRAFT till din skola?

Vänligen kontakta verksamhetsledare Mette Strauss: mette.strauss@kran.fi, 050 410 7001.