Medlemmar

Till våra medlemmar hör 59 medlemsförsamlingar, medlemssamfund och medlemsorganisationer. KRAN:s medlemmar omfattar totalt cirka 200 000 personer.

 • 47 är evangelisk-lutherska församlingar
 • frikyrkor
 • 2 frikyrkoförsamlingar
 • 8 organisationer eller föreningar
 • Dessutom enskilda understödjande medlemmar.
 • Hedersmedlemmar: Clas Abrahamsson, Leif-Göte Björklund, Bror Borgar, Björn Elfving, Åke Eriksson, Carl-Gustav Henricson, Bernt Mårtensson, Ralf Sandin, Caritha Sjöberg, Ben Thilman och Markku Vehkaoja

KRAN:s medlemmar erbjuder bland annat följande verksamhet:

 • stödboende
 • rehabiliteringshem
 • vänverksamhet
 • dagcenter
 • kyrkornas diakoniverksamhet
 • upplysningsverksamhet
 • fängelsemission
 • stöd för närstående till missbrukare

Kontakta KRAN för mera information angående medlemmarna och deras verksamhet.