Medlemmar

Till våra medlemmar hör 59 medlemsförsamlingar, medlemssamfund och medlemsorganisationer. KRAN:s medlemmar omfattar totalt cirka 200 000 personer.

 • 47 √§r evangelisk-lutherska f√∂rsamlingar
 • 2 frikyrkor
 • 2 frikyrkof√∂rsamlingar
 • 8 organisationer eller f√∂reningar
 • Dessutom enskilda underst√∂djande medlemmar.
 • Hedersmedlemmar: Clas Abrahamsson, Leif-G√∂te Bj√∂rklund, Bror Borgar, Bj√∂rn Elfving, √Öke Eriksson, Carl-Gustav Henricson, Bernt M√•rtensson, Ralf Sandin, Caritha Sj√∂berg, Ben Thilman och Markku Vehkaoja

KRAN:s medlemmar erbjuder bland annat följande verksamhet:

 • st√∂dboende
 • rehabiliteringshem
 • v√§nverksamhet
 • dagcenter
 • kyrkornas diakoniverksamhet
 • upplysningsverksamhet
 • f√§ngelsemission
 • st√∂d f√∂r n√§rst√•ende till missbrukare

Kontakta KRAN för mera information angående medlemmarna och deras verksamhet.