För missbrukare

Vi ger hjälp och stöd till missbrukare och närstående vid våra fem lågtröskelmottagningar. Mottagningarna hålls av erfarenhetsexperter med egna erfarenheter av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Du får vara anonym, besöket är gratis och behöver inte bokas på förhand.

Öppethållningstider och telefonnummer:

HELSINGFORS

Vårdcentralen i Fiskehamnen: Tisdagar kl. 14-18, onsdagar kl. 12-16 och torsdagar kl. 12-16, tfn 050 538 8552.

Vårdcentralen i Nordsjö: Måndagar kl. 13-17, tfn 050 411 2319.

 

ESBO

Emppu, Fiskelycksvägen 8, rum 228, andra våningen: Måndagar kl. 14-18, tfn 050 512 3458.

Iso Omena i Mattby, Servicetorget, tredje våningen: Torsdagar och fredagar kl. 14-18, tfn 050 512 3458.

 

VANDA

Myrbacka missbrukarpoliklinik, Eldstadsgränden 7B: Måndagar kl. 9-13, onsdagar kl. 11.30-15.30 och fredagar kl. 11.15-15.15, tfn 050 512 2226.

 

VASA

Vasaesplanaden 17: Måndagar och torsdagar kl. 14-18, tfn 050 517 8997.

 

Vi är föregångare som organisation i Finland när det gäller att driva lågtröskelmottagningar för missbrukare och närstående och för dessa anställa personer med egna erfarenheter av  missbruk, så kallade utbildade erfarenhetsexperter, som håller mottagningarna.

Våra anställda utbildade erfarenhetsexperter fungerar som drogfria förebilder och  förmedlar därmed hopp till klienterna, att det är möjligt att bli fri t o m från ett tungt, långvarigt drogmissbruk.

KRAN rf har aktivt jobbat för att bryta stigmat som finns kring missbruk, detta arbete har gett konkreta, mycket goda resultat.

Ingen kan gå tillbaka och göra en helt ny start. Men alla kan starta från nuet och göra ett helt nytt slut.

Dan Zadra