7-9.10.2022 Retreat för närstående till missbrukare

KRAN ordnar en retreat för närstående 7-9.10.2022 på Snoan i Lappvik nära Hangö. Retreaten är gratis. Logi och alla måltider ingår. Mer information och anmälan: kran@kran.fi

NYHETER

Stödgruppen för närstående våren 2022

Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen den 11 januari. Adress: Georgsgatan

Läs mer

KRAN:s lågtröskelmottagningar stöder missbrukare och närstående

KRAN har fem lågtröskelmottagningar på fyra olika orter. Mottagningarna är till för missbrukare och närstående till dessa. Du kan boka

Läs mer

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2021: Under högtider ska också barnen få vila ut

Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i

Läs mer

NY ORDFÖRANDE!

Nina Aartokallio, pedagogie magister och chef för småbarnspedagogiken i Raseborg, valdes enhälligt till KRAN rf:s nya ordförande vid förbundets

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Vi tar emot samtal måndag-torsdag kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. KRAN har tidigare år bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Hansen

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here