Utbildningsdag 11.11.2020

Vi ordnar igen en stor utbildningsdag! Dagen hålls 11.11.2020 på G18 i Helsingfors och har temat ”Att vara närstående till missbrukare”. Huvudtalare är journalisten och författaren Sanna Lundell. Det finns möjlighet att ta del av dagen virtuellt, meddela i samband med anmälan om du deltar fysiskt eller virtuellt. Anmälan senast 30.10: kran@kran.fi.

Höstseminarium 19.11.2020

KRAN:s höstseminarium hålls den 19 november kl. 14-16 och har temat ”Följderna av den sociala isoleringen”. Den sociala isoleringen p g a coronaviruset och att samhället stängde ner i våras har lett till svårigheter och ensamhet för många människor som redan tidigare befann sig i en utsatt position. Hur kan vi motverka att dessa svårigheter får långvariga konsekvenser?
Seminariet hålls virtuellt. Anmälan senast 16.11: emma-lena.lyback@kran.fi, länk till anmälda skickas före seminariet.

NYHETER

KRAN:s lågtröskelmottagningar

Lågtröskelmottagningarna finns till både för missbrukare och deras närstående. Du kan boka tid till en mottagning genom

Läs mer

Pressmeddelande: Huumekuolema koskettaa vuosittain tuhansia läheisiä

Huumekuolema koskettaa vuosittain tuhansia läheisiä – ”Sitä joutuu seuraamaan vuosikausia lapsensa taistelua riippuvuutta vastaan” Huumekuolema on inhimillinen

Läs mer

Stödgruppen för närstående hösten 2020

KRAN:s stödgrupp för närstående till missbrukare fortsätter tisdagen den 29 september kl. 18-20 i Helsingfors. Träffarna hålls

Läs mer

Nytt drogförebyggande projekt

KRAN erbjuder drogförebyggande sessioner till skolor på andra stadiet inom projektet KRAFT. Under åren 2020-21 är sessionerna gratis, tack

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Vi har tillfälligt utvidgat vår stödtelefon och tar nu emot samtal alla vardagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. KRAN har tidigare år bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Hansen

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here