26.4.2018 VÅRMÖTE OCH -SEMINARIUM

Theme: Att.Våga.Tala.Om.Det.Svåra.

Lecturers: Camilla Nyholm och Ingis Nystedt

Välkommen på KRAN:s vårmöte och vårseminarium!

KRAN:s stadgeenliga vårmöte hålls 26.4.2018 kl. 11.00 i Evy-rummet på G18 i

Läs mer

7.4.2018 FESTSEMINARIUM

Lecturers: Erfarenhetsexperter

Varmt välkommen på erfarenhetsexpertutbildningens avslutning!

En grupp blivande erfarenhetsexperter inledde sin utbildning i oktob

Läs mer

AKTUELLT

2.2.2018 KRAN och Hörselförbundet söker en ekonomiansvarig!

KRAN rf är en 35-årig takorganisation inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland. KRAN har bl a grundat

Läs mer

22.1.2018 Retreater för närstående

KRAN kommer att ordna två retreater för närstående på Snoan i Lappvik under år 2018. Den första retreaten ordnas

Läs mer

14.1.2018 Stödgruppen i Helsingfors

Stödgruppen för närstående till missbrukare i Helsingfors inleder vårterminen tisdag 6.2 i KRAN:s utrymmen på 3:e våningen på G18.

Läs mer
Fler nyheter

NY NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Vi tar emot samtal måndagar och torsdagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. I år har KRAN bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Grönlund

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 18-20.

We Are Here