6.11.2018 Minnesstund till avlidna missbrukares minne

Minnesstund till avlidna missbrukares minne ordnades tisdagen den 6.11 kl. 18.00 i Gamla kyrkan i Helsingfors. Samma dag kunde man höra KRAN:s verksamhetsledare Mette och utbildade erfarenhetsexpert Camilla tala om missbruk i radioprogrammet Vega Eftermiddag. Inslaget börjar ungefär vid 26:30 i sändningen, länk nedan.

 

22.11.2018 Höstmöte och -seminarium

KRAN:s höstmöte och -seminarium hålls torsdag 22.11 i Evy-rummet på G18 i Helsingfors.

Årets höstseminarium inleds kl. 13.30 och har temat Liberaliseringen av alkohollagen och dess följder. Specialforskare Thomas Karlsson från Institutet för hälsa och välfärd föreläser om de följder vi kan se av alkohollagen som trädde i kraft tidigare i år.

Anmälan till emma-lena.lyback@kran.fi senast 19.11.

 

 

7.11.2018 Utbildningsdag - FULLSATT!

Theme: Unga och missbruk

Lecturers: Amelie Andersson m.fl.

KRAN ordnar sin traditionella utbildningsdag i november på G18 i Helsingfors! Denna gång är temat Unga och missbruk. Amelie Andersson kommer att vara huvudföreläsare.

Amelie Andersson är socionom och har arbetat med ungdomar, unga vuxna, familjer och missbruksproblematik i mer än 25 år. Idag jobbar hon främst med att erbjuda utbildning i narkotikafrågor till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar, unga vuxna och familjer. Hon har även skrivit boken Cannabis – en olycklig kärlekshistoria.

 

PROGRAM

10.00             Välkomstord Mette Strauss, verksamhetsledare

10.05            Om ungdomar och berusning med inriktning på cannabis Amelie Andersson, socionom (SVE)

12.00             Lunch

13.00             Min livshistoria och personliga reflektioner Camilla Nyholm, utbildad erfarenhetsexpert

14.00             Kaffe

14.30             Min väg ut ur spelmissbruket Mattias Boström, f d spelberoende

15.30             Avslutning

 

Info och anmälan senast 2.11: koordinator Emma-Lena Lybäck, emma-lena.lyback@kran.fi, tfn 050 578 0709. Vänligen uppge ev. specialdieter i samband med anmälan.

Arrangör: KRAN rf i samarbete med SFV.

 

AKTUELLT

Sorg som förtigs

När en missbrukare går en för tidig död till mötes, möts de närstående som blir kvar i sin sorg

Läs mer

Erfarenhetsexpert håller lågtröskelmottagning

Oroar du dig för ditt eget eller dina närståendes missbruk? Varmt välkommen att komma och prata med Johan Ekroth, utbildad

Läs mer

Stödgruppen för närstående

Stödgruppen för närstående till missbrukare träffas i KRAN:s utrymmen på tredje våningen på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Läs mer
Fler nyheter

NY NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Vi tar emot samtal måndagar och torsdagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. I år har KRAN bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Grönlund

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 18-20.

We Are Here