8-10.10.2021 Retreat för närstående

KRAN ordnar en retreat för närstående till missbrukare 8-10 oktober på Snoan i Lappvik. Gratis deltagande, mat och logi ingår. Anmälan och mer information: kran@kran.fi.

3.11.2021 Utbildningsdag

Höstens traditionella utbildningsdag har temat ”Trauma och missbruk”. Dagen hålls på G18 i Helsingfors. Mer information publiceras efter sommaren.

NYHETER

KRAN på TikTok

KRAN finns nu på TikTok! Gå gärna in och följ oss, användarnamnet är @kranrf. Sedan tidigare har förbundet konton

Läs mer

Pressmeddelande: Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede

Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om

Läs mer

KRAN:s lågtröskelmottagningar

Lågtröskelmottagningarna finns till både för missbrukare och deras närstående. Du kan boka tid till en mottagning genom

Läs mer

Fortbildningsdagar i Helsingfors och Vasa

KRAN rf arrangerar två fortbildningsdagar om droger i april! Måndagen den 12 april hålls

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Vi har tillfälligt utvidgat vår stödtelefon och tar nu emot samtal alla vardagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. KRAN har tidigare år bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Hansen

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here