Vårseminarium 24.4.2019

Theme: De utsattas röst i 36 år

Välkommen på KRAN:s vårseminarium! Denna gång är temat KRAN:s mångsidiga verksamhet. Seminariet hålls onsdag 24 april kl. 13.30-16.00 i Evy-rummet, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Verksamhetsledare Mette Strauss, koordinator Emma-Lena Lybäck och specialsjukskötare Birgitta Köhler berättar bland annat om hur lågtröskelmottagningen och äldreprojektet kommit igång, samt om kommande erfarenhetsexpertutbildningar.

Kaffeservering, anmäl dig därför senast 22.4 till
emma-lena.lyback@kran.fi eller tfn 050 578 0709.

Arrangör: KRAN rf i samarbete med SFV.

NYHETER

Är du vår nya utbildare?

Förbundet KRAN rf anställer en ansvarig utbildare till en erfarenhetsexpertutbildning inom området missbruk i Vasa. Utbildningen omfattar 26 närstudiedagar och

Läs mer

Vårmöte och -seminarium 24.4.2019

KRAN:s stadgeenliga vårmöte hålls onsdagen den 24 april 2019 kl. 11.00 i Evy-rummet på G18, Georgsgatan 18

Läs mer

Retreat för närstående

KRAN ordnar retreater för närstående till missbrukare. Nästa retreat hålls 4-6.10.2019 på Snoan i Lappvik. Deltagandet i

Läs mer

Må bra-vecka för f d missbrukare

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Ansök då till semesterstödsveckan för f d missbrukare som KRAN

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Vi tar emot samtal måndagar och torsdagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. I år har KRAN bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Grönlund

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here