NYHETER

KRAN:s lågtröskelmottagningar

Lågtröskelmottagningarna finns till både för missbrukare och deras närstående. Du kan boka tid till en mottagning genom

Läs mer

Fortbildningsdagar i Helsingfors och Vasa

KRAN rf arrangerar två fortbildningsdagar om droger i april! Måndagen den 12 april hålls

Läs mer

Stödgruppen för närstående våren 2021

Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start 12.1. Adress: Georgsgatan 18

Läs mer

Pressmeddelande: Huumekuolema koskettaa vuosittain tuhansia läheisiä

Huumekuolema koskettaa vuosittain tuhansia läheisiä – ”Sitä joutuu seuraamaan vuosikausia lapsensa taistelua riippuvuutta vastaan” Huumekuolema on inhimillinen

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Vi har tillfälligt utvidgat vår stödtelefon och tar nu emot samtal alla vardagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. KRAN har tidigare år bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Hansen

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here