UPPSKJUTET: Festseminarium i Vasa

Evenemanget skjuts upp till hösten. Nytt datum meddelas senare.

Vår omfattande erfarenhetsexpertutbildning avslutas med pompa och ståt med ett festseminarium. Vid seminariet får du ta del av våra experters livshistorier! Program och övrig information finns under Nyheter nedan.

UPPSKJUTET: Utbildningsdag om cannabis

Dagen riktas till alla som jobbar med unga, t.ex. skolpersonal och ungdomsledare. Utbildningsdagens föreläsare är leg. psykolog Thomas Lundqvist och utbildade erfarenhetsexperten Maria Thelen.

UPPSKJUTET: Seminarium för seniorer

Evenemanget skjuts upp till hösten. Nytt datum meddelas senare.

KRAN inbjuder seniorer i Helsingfors till ett seminarium på G18. Historiker Anna Finnilä och specialsjukskötare Birgitta Köhler föreläser. Seminariet är en del av projektet Äldre och omedvetet missbruk.

NYHETER

KRAN:s vårseminarium streamas!

Välkommen att ta del av KRAN:s vårseminarium måndagen den 27 april kl. 13.30-15.30! Seminariets tema är Fattigdom i Finland. De

Läs mer

Vi utvidgar vår telefonjour!

Du är inte ensam! Social isolering och det stora nyhetsflödet om coronaviruset kan leda till känslor av ensamhet, oro och

Läs mer

KRAN:s lågtröskelmottagningar i Fiskehamnen och i Nordsjö

Våra lågtröskelmottagningar fungerar nu som telefonmottagningar. Vår utbildade erfarenhetsexpert svarar följande tider: måndagar kl. 10-13 och onsdagar kl. 10-15. Telefon:

Läs mer

Festseminariet i Vasa skjuts fram!

Med tungt hjärta är vi tvungna att skjuta på festseminariet 21.3, det här som en följd av de nya

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.
Vi har tillfälligt utvidgat vår stödtelefon och tar nu emot samtal alla vardagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. I år har KRAN bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Grönlund

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here