Utbildningsdag 7.11.2019

Theme: Äldre och omedvetet missbruk

KRAN ordnar en utbildningsdag torsdagen den 7 november 2019 på G18 i Helsingfors. Under dagen föreläser sakkunniga om äldre, alkohol och omedvetet missbruk ur olika perspektiv. Professionella, studerande och övriga som är intresserade av ämnet är varmt välkomna!

Programmet och all information om dagen hittas under Nyheter nedan. Anmälningstiden har gått ut.

Höstmöte och -seminarium 21.11.2019

KRAN kallar sina medlemmar till höstmöte den 21 november kl. 11.00 i Evy‐rummet på G18 i Helsingfors. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Efter mötet ordnas vårt traditionella höstseminarium kl. 13.30 i samma utrymmen. Temat för seminariet är spelberoende. Mer information hittas under Nyheter nedan.

NYHETER

KRAN:s höstseminarium

Varmt välkommen på KRAN:s höstseminarium! Temat är spelberoende. Charlotta Grönberg, specialrådgivare i spelproblem, föreläser under rubriken: När spelberoendet tar över. Höstseminariet

Läs mer

Ny lågtröskelmottagning!

Sedan ett år tillbaka har utbildade erfarenhetsexperten Johan Ekroth hållit lågtröskelmottagning i vårdcentralen i Fiskehamnen i Helsingfors. Nu utvidgas

Läs mer

Minnesstund till avlidna missbrukares minne

Minnesstunden till minne av avlidna missbrukare ordnas tisdagen den 5 november kl. 18. I år blir det 20 år

Läs mer

Skamseminarium på Åland

KRAN är med och ordnar ett seminarium i Mariehamn 13.9.2019. Temat för seminariet är skam och dagens föredragshållare består

Läs mer
Fler nyheter

NATIONELL STÖDTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE TILL MISSBRUKARE

När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta också de närstående. Till stödtelefonen kan du ringa om vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana vid att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Vi tar emot samtal måndagar och torsdagar kl. 13-17. Telefonnumret är 050 313 9926.

DEN MAKTLÖSA KAMPEN

I dokumentärfilmen ”Den maktlösa kampen” skildras en åländsk familjs kamp mot missbruket. I år har KRAN bjudit in familjens mamma att visa filmen med möjlighet till diskussion efter filmvisningen på olika orter i Svenskfinland.

Intervju med familjens mamma Gunilla Grönlund

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Du får vara anonym, de frivilligarbetare som har jour har tystnadsplikt. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–23.

Samtalstjänstens nummer är
0400 22 11 90.

Samtalstjänsten upprätthåller även en chatt måndag-torsdag kl. 19-21.

We Are Here