Varför firar vi ännu Pride?

Publicerad | i Uncategorized

Historiskt har individer som faller utanför konventionella könsnormer och sexuell läggning blivit förföljda och nedtryckta. Dagens värld är betydligt mera välkomnande och accepterande, speciellt i västvärlden där flera länder legaliserat samkönade äktenskap samt arbetat mot diskriminering. Vissa verkar inte förstå varför vi ännu har Pride. Varför göra ett sådant väsen? De får ju gifta sig nuförtiden.

Tragedin i Oslo förra veckan borde ha gett svar på den frågan. Det finns ännu sådana som vill att köns- och sexuella minoriteter ska försvinna. Det finns de som vill att deras röster ska tystas ner och rättigheter ska tas ifrån. En som sitter i Högsta domstolen i Amerika förespråkar att efter aborträtten ska sexuellas minoriteter rätt att gifta sig tas bort.

Och tro inte att detta bara sker utomlands även i finländska skolor blir barn mobbade och antastade för deras läggning. Pride flaggor nedrivna medan gäng av ungdomar står och skrattar. Ute på våra gator blir samkönade par hånade och hotade. I våra kliniker blir transindivider steriliserade. I våra kyrkor tillsagda att deras kärlek är syndig och att deras existens är fel.

Västvärlden, även Finland är inte så accepterande som många kunde tro och diskrimineringen och hånandet av hbtqia-personer har hemska påföljder på deras hälsa. Hbtqia-ungdomar löper större risk för att bli utsatta för våld, hot, mobbing, diskriminering och trakasserier i större utsträckning än andra unga. Miljöer som skolan, det egna hemmet och andra platser, beskrivs av unga hbtqia-personer som otrygga i högre grad jämfört med hur andra unga beskriver samma miljöer. Risken att bli utsatt och deras hälsa blir bättre om den unga har ett bra stödnätverk och om samhället runt dem är mera tolerant.

Hbtqia-ungdomar löper dubbelt så stor risk att drabbas av ett alkohol- eller tobaksmissbruk jämfört med heterosexuella. För bisexuella är risken till och med tre gånger så stor. Det visar en studie från University of Michigan i Amerika. En annan studie påvisar att ju mer diskriminering de upplevde, desto farligare blev deras alkoholkonsumtion. Många saknar självkänsla och egenvärde, och vänder sig därför till droger för att hantera vardagen.

Därför behöver vi ännu Pride. Folk som historiskt har tystats ner och mist sina liv för att de ville fritt vara kära förtjänar att höja sina röster. Inte bara för att få till stånd förändring och acceptans men också för att fira. För att få lyfta fram den del av dem själva som så många gömt och skämts för.