Boka en erfarenhetsexpert!

Söker ni en erfarenhetsexpert för att till exempel hålla en föreläsning? KRAN utbildar sedan några år tillbaka erfarenhetsexperter, med erfarenheter av eget eller en närståendes missbruk och/eller psykisk ohälsa, som gärna ställer upp på olika uppdrag.

Camilla Nyholm, 39 år.
Jag har erfarenheter av beroendesjukdomen och tungt missbruk, psykisk ohälsa, ADD, fobier, panikångest och självskadebeteende. Dessutom led jag av en extrem blyghet och osäkerhet som ung. Jag har hittat ett helt nytt sätt att leva och tillfriskna med hjälp av tolvstegsprogrammet, kamratstöd, mindfullness, ergoterapi, yoga och stresshantering. Jag fick till stånd en förändring genom att våga se sanningen om mig själv och min historia. Detta vill jag dela med er!

Mer information: telefon, 040 371 3083, millaniholme12@gmail.com

Ingis Nystedt
Jag heter Ingis Nystedt, är 49 år gammal och bor på Åland. Jag har erfarenhet av att leva med diagnosen emotionell instabil personlighet (borderline), och av att vara maskrosbarn, det vill säga barn till en missbrukande förälder. Jag har funnit min väg att följa genom livet, mycket tack vare dialektisk beteendeterapi, mindfulness, konst, samt genom acceptans och kunskap kring min diagnos. Jag brinner för att motverka det stigma och den skam som psykisk ohälsa och beroendesjukdomar ofta framkallar, genom att förmedla både teoretiska kunskaper och mina egna erfarenheter. Hoppas vi möts i framtiden!

Mer information: ingis.erfarenhetsexpert@gmail.com

Anton Plogman
Mitt namn är Anton Plogman, är 25 år gammal och bor i Vasa. Jag har erfarenheter av alkoholmissbruk, psykisk ohälsa, ADD och Aspergers syndrom. Jag delar gärna med mig av mina överlevnadsstrategier för att hantera de utmaningar som diagnoserna innebär. Idag är jag nykter och drogfri.

Mer information: telefon 044 322 3777, aplogman@gmail.com

Tom Lund, 53 år.
Jag delar gärna med mig av min erfarenhet, hur komplex och dåligt självförtroende kan leda till problem i tidig ungdom. Det har för mig inneburit alkoholism, spelmissbruk, depressioner och överskuldsatthet. Har nu i vuxen ålder bearbetat mina problem och vill som utbildad erfarenhetsexpert hjälpa ungdomar att undvika göra samma misstag som jag själv har gjort.

Mer information: telefon, 050 581 4808, tom.lund1964@gmail.com

Johan Ekroth
Jag är själv en tillfrisknande alkoholist så mina erfarenheter är med missbruk med alkohol och hur jag har sluppit ur det.
– Jag kan hålla föreläsningar
– Jag kan vara ett levande bibliotek
– Jag kan besöka olika grupper
– Jag kan delta i paneldiskussion
– Jag kan delta i seminarier

Mer information: tfn 046 535 7587, e-post johan.dan.ekroth@gmail.com

Bodil Backman
Mor till 3 unga vuxna barn, hälsovårdare, idrottsledare och erfarenhetsexpert. Tidigare medberoende till syskon i missbruk. Haft utmattningsdepression under många år. Har med hjälp av kreativ konst, vistelse i naturen samt en period av ensamhet off-grid i sommarstugan funnit min läkning. Har rest i olika kulturer, studerat alternativ medicin, olika filosofier samt kroppsterapier för att kunna dela med mig åt människor som är i behov av stöd, kunskap och vägledning för att hitta tillbaka till sin styrka och balans.

Mer information: e-post erfarenhetsexperten@gmail.com

Eila Saapunki
Ensamstående mamma till en son född år 2000, har erfarenhet av kontakter med socialvården och barnskyddet både under och efter tiden i missbruk. Erfarenhet av flytt till Sverige som barn som helt finskspråkig. Hittat olika skapande former för att uttrycka mig, att bearbeta olika trauman och mitt eget missbruk. Gör gärna performance och använder mig av dans/rörelse och olika konstformer till exempel målande. Föreläser till exempel om hur jag har kunnat bryta mitt eget missbruk och sätt att gå vidare i livet.

Mer information: tfn 044 053 3644, e-post eilasaapu@outlook.com

Maria Thelen
Jag har en 25-årig son som använder droger. Jag har varit mycket medberoende och hållit föreläsningar om medberoende. Jag har också varit i skolor och berättat om hur det kan gå när man ”oskyldigt” börjar röka cannabis och vart det kan leda. Brukar berätta min sons historia. Har även föreläst på engelska.

Mer information: tfn 040 588 0600, e-post maria.thelen@cama.fi

Laila Markelin
Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter av psykiskt våld i parförhållande och i familjen, medberoende och högkänslighet. Kan även erbjuda kamratstöd till personer som lever med långvarig smärta.
Kontakta koordinator Emma-Lena Lybäck, e-post emma-lena.lyback@kran.fi för att boka Laila.