Boka en erfarenhetsexpert!

Söker ni en erfarenhetsexpert för att hålla en föreläsning?

En erfarenhetsexpert är en person som har genomgått en erfarenhetsexpertutbildning och som har egna erfarenheter av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Antingen genom att själv ha haft problem, återhämtat sig, använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av närstående. KRAN har ordnat fem omfattande erfarenhetsexpertutbildningar, vi har därför många utbildade erfarenhetsexperter som gärna ställer upp på olika uppdrag!

OBS: Arvode betalas av uppdragsgivaren, ifall inte annat överenskommits.

ÅLAND

Kadi Henell
Erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, främst med starka emotionella svängar och bipolaritet. Har utbildning inom mental träning och kan erbjuda stöd och samtal kring t.ex. självbild och målsättning, och i att bygga konkreta verktyg I vardagen för att den ska fungera. Hundar och hundträning stort intresse, har också utbildning i form av beteendecoach för hund.

Kontakt: kadihenell@gmail.com

Gina Svartsjö
Jag heter Gina Svartsjö och kommer ursprungligen från Österbotten, men bor sedan mer än 20 år på Åland. Jag har lång erfarenhet av att leva med depression och utmattning och det osynliga handikapp det innebär. Jag har också som förälder erfarenhet av ”diagnosbarn”, mobbning och ledsna barn. Jag är nu i rehabilitering och har hittat verktyg för att gå vidare i mitt tillfrisknande som jag gärna delar med mig.
Jag kan föreläsa, jobba med kamratstöd s.k. peer support i grupp och jag ställer gärna upp som levande bok. Jag kan också jobba på organisations- och samhällelig nivå med utvecklings- och anpassningsarbete.

Kontakt: gina.svartsjo@gmail.com

Elisabet Ejvald 
Född -65. Jag har borderline som brutit ut i vuxen ålder. Förstod dock först för några år sedan min diagnos. Bränt ut mig några gånger och har återkommande depressioner. Lär mig leva och se framåt tack vare DBT, vara verksam i Fontänhuset – Klubbhuset Pelaren och erfarenhetsexpertutbildningen. Föreläser gärna, vill samarbeta med vården och myndigheter. Jag vill vara med och rasera fördomar om psykisk ohälsa, arbeta för ett bättre samhälle och ge tillbaks för den hjälp jag har fått och får.

Kontakt: elisabet.ejvald@gmail.com

Rickard Sjölund 
Jag har erfarenheter av tungt missbruk, spelmissbruk, psykisk ohälsa, i princip allt som beroendesjukdomen innehåller, men det som är viktigt för mig att berätta är vägen ut ur mörkret och vad jag tog hjälp av! 12-stegsprogram, träning, mindfulness och yoga och hur ärlighet, villighet och öppet sinne var början på resan in i tillfrisknandet! Hoppas vi ses!

Kontakt: tfn 0407685756, rickos77@gmail.com

Carola Edenberg
Jag heter Carola och växte upp med en familjemedlem som har missbruk, så har fått erfarenheter av det och medberoende. Har själv haft ett alkoholmissbruk och depressioner, har diagnosen ADHD. I dag har jag vänt mitt liv 180 grader med hjälp av 12-stegsprogram, terapi, sorgbearbetning, mindfulness och otroligt mycket arbete med självinsikt och beteendeanalys.
Att visa andra som lider hur jag själv blev hjälpt är det som ger mitt liv värde idag. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter om du/ni är intresserade.

Kontakt: carolaedenberg@gmail.com

Ken Landström
Mitt namn är Ken Landström,  jag lever i dag ett vanligt liv med jobb och barn. Min ungdomstid var väldigt destruktiv och mitt liv höll på att ta slut alldeles för tidigt då jag levde som sprutnarkoman. Lyckligtvis klarade jag mig bort från missbruket också om vägen var lång och svår. Jag vill genom att dela min historia och vad jag lärt mig minska på onödigt lidande!

Kontakt: kenlandstrom@gmail.com

Jonah Jehoshua Jürgen Bogle, M.A. i konst, 40 år
Jag har erfarenheter av att vara konstant i minoritet med min tro i ett mest kristet land och med en annan sexuell identitet, jag identifierar mig som queer i ett heteronormativt samhälle. Därför vet jag sedan tidig ålder vad utanförskap innebär och vad det betyder att vara normbrytande.
Jag har erfarenhet av att leva med den psykiatriska diagnosen paranoid schizofreni. Jag klarade mig genom felmedicinering och feldiagnostisering som pågick i flera år. Och jag vill understryka hur viktig rätt diagnos och rätt medicinering är för ett fungerande liv. Vidare har jag erfarenheter inom missbruk och tillfrisknande – jag slutade med metadonbehandling och har varit ren i ett år nu – självskadebeteende, identitetskriser och ätstörningar. Jag erbjuder föreläsningar, kan fungera som levande bok, vill påverka stigma mot psykisk (o)hälsa och missbruk med teoretiska kunskaper och genom konstnärliga performativa workshops eller angreppssätt.
Hoppas jag kan vara till nytta och att vi ses i framtiden.

Kontakt: juergen.bogle@hotmail.com

Annette Andersson
Jag heter Annette och är 50 år. Jag har fyra barn och tre barnbarn. Två av mina barn är änglabarn så jag vet hur det är att känna stor sorg. Jag har erfarenhet av alkoholism, droger, NPF-diagnos hos barn, övergrepp, misshandel, psykisk ohälsa, medberoende m.m. Själv har jag fibromyalgi, ME/CFS, ADHD, och lever med ständig värk.
Jag vill hjälpa andra som varit med om samma saker och dela med mig av det som hjälpt mig genom svåra stunder.
Jag är utbildad närvårdare men jobbar som diakoniarbetare. Jag är öppen, positiv och en god lyssnare.

Kontakt: anderssonannette70@hotmail.com

Camilla Nyholm
Jag har erfarenheter av beroendesjukdomen och tungt missbruk, psykisk ohälsa, ADD, fobier, panikångest och självskadebeteende. Dessutom led jag av en extrem blyghet och osäkerhet som ung. Jag har hittat ett helt nytt sätt att leva och tillfriskna med hjälp av tolvstegsprogrammet, kamratstöd, mindfullness, ergoterapi, yoga och stresshantering. Jag fick till stånd en förändring genom att våga se sanningen om mig själv och min historia. Detta vill jag dela med er!

Mer information: tfn 040 371 3083, millaniholme12@gmail.com

Ingis Nystedt
Jag heter Ingis Nystedt och bor på Åland. Jag har erfarenhet av att leva med diagnosen emotionell instabil personlighet (borderline), och av att vara maskrosbarn, det vill säga barn till en missbrukande förälder. Jag har funnit min väg att följa genom livet, mycket tack vare dialektisk beteendeterapi, mindfulness, konst, samt genom acceptans och kunskap kring min diagnos. Jag brinner för att motverka det stigma och den skam som psykisk ohälsa och beroendesjukdomar ofta framkallar, genom att förmedla både teoretiska kunskaper och mina egna erfarenheter. Hoppas vi möts i framtiden!

Mer information: ingis.erfarenhetsexpert@gmail.com

 

ÖSTERBOTTEN

Annika Röjdahl
Socionomstuderande mamma till två tonårssöner, från Korsholm.
Jag har erfarenhet av långvarig stress och upprepade trauman på grund av mobbning, medberoende, missbruk, sexuellt utnyttjande och självskadebeteende.
Detta har gett mig diagnoserna PTSD, depression, utmattning, fibromyalgi, IBD, inflammationer och ländryggssmärta.
Jag har funnit min väg tillbaka med terapi, yoga, meditation, mindfulness- och avslappningsövningar.

Kontakt: a.rojdahl@gmail.com 

Barbara Meinhart
Jag är en österrikare på resande fot. Med en sorglig barndom i bagaget har jag vandrat genom livets utmaningar. Jag var först 7 år gammal när min äldsta bror tog sitt liv.
Jag erbjuder på svenska och ​tyska:
– föreläsningar om psykisk ohälsa som baserar sig på mina egna erfarenheter
– kamratstöd
– att skriva artiklar och blogginlägg
– gruppdiskussioner

Kontakt: erfarenhetstalare.barbara@gmail.com

Pamela Lundberg
Mamma till två döttrar; bor i Maxmo, Österbotten, tillsammans med min familj; är utbildad politices magister i utvecklingspsykologi och närvårdare.
Jag delar gärna med mig av hur det är att leva med emotionellt instabil personlighetsstörning (borderline), återkommande depressioner och ständig ångest (GAD) – samt hur man överlever vardagen med dessa diagnoser.
Jag kan berätta om hur diagnoserna fick mig att helt krascha, men också om hur bl.a. dialektisk beteendeterapi (DBT) fick mig upp till ytan igen.
Jag brinner för att alla skall våga prata öppet om psykisk ohälsa.

Mer information: pamela.erfarenhetsexpert@gmail.com

Jenny Sjöskog
Jag har erfarenheter av djup depression, ångest, självskadebeteende, kroppskomplex och självhat. Har varit in och ut på flertal olika behandlingshem.
Genom konst, terapi och medicin har jag bearbetat det jag varit med om och delar gärna med mig av mina erfarenheter. Bosatt i Jakobstad.

Kontakt: tfn 044 271 8033, jenny.sjoskog@gmail.com

Jessica Långkvist
Jag är mamma till tre unga vuxna och bor i Österbotten.
Ni får ta del av min kamp att som trebarnsmor med depression och många år av utmattning försöka få vardagen med alla dess sysslor och måsten att gå ihop. Jag delar med mej av mina erfarenheter, misstag och lärdomar jag samlat på mej genom åren.

Kontakt: jessicaserfarenheter@gmail.com

Jocka Teir
Jag heter Jocka och är en tillfrisknande alkoholist med 17 års erfarenhet av missbruk samt panikångest. Jag är bosatt i Närpes.
– jag kan samtala med enskilda personer med alkoholmissbruk
– jag kan vara med i diskussioner om alkoholmissbruk
– jag kan hålla föreläsning om mitt missbruk och panikångest

Kontakt: hjteir@gmail.com

Anton Plogman
Mitt namn är Anton Plogman och jag bor i Vasa. Jag har erfarenheter av psykisk ohälsa och ADD med drag av Asperger. Alkoholen var tidigare en av lösningarna för att döva känslor. När festandet började var det också svårt att sluta. Efter en omskakande händelse valde jag att söka hjälp och bestämde mig för att sluta dricka alkohol.
Under föreläsningen presenterar jag vardagsverktyg som jag använder mig av för att underlätta vardagen.

Mer information: tfn 044 322 3777, aplogman@gmail.com

Tom Lund
Jag delar gärna med mig av min erfarenhet, hur komplex och dåligt självförtroende kan leda till problem i tidig ungdom. Det har för mig inneburit alkoholism, spelmissbruk, depressioner och överskuldsatthet. Har nu i vuxen ålder bearbetat mina problem och vill som utbildad erfarenhetsexpert hjälpa ungdomar att undvika göra samma misstag som jag själv har gjort.

Mer information: tfn 050 581 4808, tom.lund1964@gmail.com

Bodil Backman
Mor till tre vuxna barn. Jag är utbildad hälsovårdare, idrottsledare och erfarenhetsexpert. Tidigare medberoende till syskon i missbruk. Haft utmattningsdepression under många år. Har med hjälp av kreativ konst, vistelse i naturen samt en period av ensamhet off-grid i sommarstugan funnit min läkning. Har rest i olika kulturer, studerat alternativ medicin, olika filosofier samt kroppsterapier för att kunna dela med mig åt människor som är i behov av stöd, kunskap och vägledning för att hitta tillbaka till sin styrka och balans.

Mer information: erfarenhetsexperten@gmail.com

 

NYLAND

Eila Saapunki
Jag erbjuder sessioner kring konst och frigörande dans till olika målgrupper. Konstsessionerna innehåller målning och tecknande och kan göras i terapeutiskt syfte. Danssessionerna består av rörelse utgående från individens behov och förutsättningar. Vi rör oss till musik, lyssnar in och slappnar av.

Mer information: tfn 044 053 3644, e-post eilasaapu@outlook.com

Maria Thelen
Jag har en vuxen son som använder droger. Jag har varit medberoende och håller därför gärna föreläsningar om temat. Jag besöker skolor och berättar om hur det kan gå när man börjar röka cannabis och vart det kan leda. Föreläser också gärna på engelska!

Mer information: tfn 040 588 0600, e-post maria.thelen@cama.fi

Laila Markelin
Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter av psykiskt våld i parförhållande och i familjen, medberoende och högkänslighet. Kan även erbjuda kamratstöd till personer som lever med långvarig smärta.
Kontakta kansliet, e-post kran@kran.fi för att boka Laila.