Värderingar

Publicerad | i Okategoriserade

varderingar

Vad är viktigt för dig? Vi har alla olika saker som vi tycker är värdefulla. Vad vi anser vara meningsfullt och rätt styr våra handlingar och beteende. Skapar våra liv, ligger till grund för våra reaktioner.

När vi berättar en historia är det viktigt att veta vem ”jag” är som berättar och varför jag gör/har gjort de val jag har. Vilka är mina värderingar och handlar jag efter dem? Hur kändes det de gånger jag handlat mot mina värderingar?

Varför är det viktigt att vara medveten om sina värderingar? När vi vet vad som är viktigt för oss och vad vi tycker är rätt så kan vi lättare göra val, stå för våra åsikter och vara stolta och självsäkra.

Gå in på http://nykraft.pro.viasurvey.org och gör testet för att bli medveten om dina värderingar och positiva sidor!

Testet är vetenskapligt grundat och används bland annat av Lunds Universitet i utbildningssyfte.

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN