Seniorer, vin och medicin

Publicerad | i Uncategorized

Finländarnas alkoholkonsumtion är fortfarande hög internationellt sett, men den har gått ner de senaste 10 åren vilket är positivt på många sätt. Det som dock oroar forskarna är att äldre personers dryckesvanor har förändrats de senaste 20 åren, dagens seniorer dricker betydligt mer än tidigare generationer. Bland annat detta lyftes fram i början på september då Institutet för hälsa och välfärd gav ut publikationen ”Näin Suomi juo” som är en översikt över finländarnas alkoholvanor.

Orsaker till denna förändring är bland annat att attityden till alkohol överlag är mer tillåtande i dag och att alkohol finns tillgänglig på allt fler platser. Dagens seniorer drack även som unga och har tagit med sig sina alkoholvanor genom livet. Många pensionärer i dag har dessutom mer pengar att röra sig med. Förstås bidrar även den ökade livslängden och att människor hålls friska allt längre.

Hur ser då seniorernas dryckesvanor ut? Medan finländare överlag främst dricker på helger och i samband med festligheter är alkoholkonsumtion bland seniorer jämnt fördelad över veckan. Drickandet är med andra ord en del av vardagen. Det sker främst i hemmiljö, speciellt bland män. Nästan en tredjedel av mäns drickande är ensamdrickande, medan kvinnors drickande i större utsträckning är socialt och sker på olika platser. Männens konsumtion är betydligt större än kvinnornas, medan kvinnornas konsumtion har ökat snabbare. Bland kvinnor är det nu de som är födda åren 1946-69 som i störst utsträckning använder alkohol varje vecka, så utvecklingen ser tyvärr inte ut att vända de närmaste åren.

Alkoholkonsumtion medför risker i alla åldrar och än mer när man blir äldre. Toleransen sjunker med åren vilket kan leda till både hälsoproblem och risk för olyckor. Många seniorer tar dessutom läkemedel. Hur mediciner och alkohol samverkar är individuellt och kan vara svårt att förutse. Denna samverkan kan i värsta fall vara livsfarlig.

Förutom att drickande kan ge en negativ inverkan på äldres hälsa skapar det även utmaningar för människor i deras omgivning. På äldreboenden finns en viss kontroll och trygghet, men det faktum att många äldre män dricker hemma i ensamhet, i kombination med att äldre i framtiden förväntas bo hemma allt längre, kommer säkert att leda till problematiska situationer och orosmoment. Experter förutspår att äldres drickande kommer att bli en stor fråga de kommande åren både för de äldre själva och deras närstående, samt hemvårds- och äldrevårdspersonal.

KRAN har i år startat ett pilotprojekt kring detta tema. Inom projektet vill vi lyfta fram riskerna med att kombinera alkohol och mediciner. ”Ska vi faktiskt aldrig få dricka mer, det kan väl inte vara så farligt med ett glas nu som då?”, kanske någon protesterar. Vår tanke är dock inte att komma med förbud eller pekpinnar, utan att medvetandegöra, informera, väcka tankar och diskussion kring alkoholvanor i en positiv anda. Ju mer kunskap man har, desto bättre beslut kan man fatta gällande sin egen hälsa.

Inom vårt projekt erbjuder specialsjukskötare Birgitta Köhler sessioner gratis för pensionärsföreningar och andra grupper för seniorer, till exempel inom diakoniarbete. Under sessionerna tar hon upp hur olika läkemedel reagerar i kombination med alkohol.

Vi har glädjande nog en hel del bokningar redan under hösten, men vi tar gärna emot fler både under hösten och nästa år. Ta gärna kontakt med undertecknad om du vill ha mer information eller boka in en session!

 

Emma-Lena Lybäck, koordinator