Livslinjen/Tidslinjen

Publicerad | i Okategoriserade

Jag gjorde själv värderingstestet som jag länkade till i förra inlägget. Den positiva egenskap som kom högst på listan var ”perspektiv”, förmågan att se saker från olika synvinklar.  Detta kan ha att något att göra med varför jag tycker så mycket om nästa övning; tidslinjen.

När man ritar upp sitt liv på en tidslinje blir det överskådligt. Man ser det från ett annat perspektiv. På ett papper är livet i behändigt hanterbart format.

Samtidigt slogs jag av tyngden av flera livshändelser, hur händelse efter händelse sliter bort mattan under en, formar en och leder en till att göra bättre val för framtiden.

Jag rekommenderar varmt att göra en tidslinje över ert liv.

Så här gjorde jag:

  1. Spendera ca 15 – 30 min för att skriva ner händelser i livet som varit betydelsefulla. Både positiva, stabila och negativa saker. En bra historia är flerdimensionell, konflikter och motgångar är det som gör en berättelse intressant. Försök att sätta in något ungefär vartannat år.
  2. Sätt sedan händelserna i kronologisk ordning och skriv ungefär hur gammal du var.
  3. Ta ett papper och lägg det horisontellt, rita en linje tvärs över pappret med födelseåret till vänster och nuvarande år till höger. Dela den sedan på mitten, och skriv där vilket år som är helt i mitten på ditt liv. Jag är född 1987, så mitt ”mitten år” är 2002. (mitt födelseår (1987) plus min ålder (30) delat på två (15) = 2002.)
  4. Placera sedan in händelserna på linjen, om du vill kan du placera upplevelser du tolkar som negativa under linjen och händelser du tolkar som positiva över linjen.

 

Livslinje

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN