Lågtröskelhjälp av erfarenhetsexperter finns nu också i pandemitider

Publicerad | i Uncategorized

Som Magmas rapport om självmord i Finland ger vid handen uppskattas det unika stöd erfarenhetsexperter har möjlighet att ge baserat på egna erfarenheter när någon mår dåligt.

Vi på KRAN rf har insett betydelsen av likvärdigstöd på svenska inom psykiatrin och missbrukarvården och utvecklat erfarenhetsexpertisen inom detta område. Detta betyder konkret att KRAN rf nu driver fem lågtröskelmottagningar inom området missbruk för vilka vi anställt utbildade erfarenhetsexperter med egna, personliga erfarenheter av missbruk. Vi har fått utrymmen till förfogande i olika hälsostationer på följande fyra orter: Helsingfors (Fiskehamnen och Nordsjö), Esbo och Vanda och därutöver hyrt utrymmen i Vasa.

Vi erbjuder stöd till missbrukare och närstående till missbrukare varje vardag på svenska, gratis och anonymt. Vi erbjuder chans till att bemötas värdigt och till att bli hörd och sedd varje vardag. Ifall du inte kan komma personligen går det bra att ringa, mer information finns på vår hemsida: www.kran.fi

Våra mottagningar fungerar fysiskt nu också i pandemitider, vi tror på det personliga mötet på gräsrotsnivå.

Vi hör till föregångarna som organisation i Finland när det gäller att driva lågtröskelmottagningar avsedda för missbrukare och närstående och för dessa anställa personer med egna erfarenheter av missbruk, så kallade erfarenhetsexperter, som håller mottagningarna.

Många av våra anställda utbildade erfarenhetsexperter fungerar som drogfria förebilder och  förmedlar därmed hopp till klienterna, att det är möjligt att bli fri t o m från ett tungt, långvarigt drogmissbruk.

Förbundet har aktivt jobbat för att bryta stigmat som finns kring missbruk, detta arbete har under de senaste åren gett konkreta resultat.

Att inleda denna form av samarbete med kommunala aktörer har inte varit lätt. Jag gjorde de första trevande försöken till samarbete med en hälsostation i Helsingfors år 2017, de tackade direkt nej. Samma sak med följande. Men se, tredje gången gillt är vad som gällde! Vår första lågtröskelmottagning inledde sin verksamhet år 2018 i utrymmen i vårdcentralen i Fiskehamnen och har fortsatt sedan dess.

Mette Strauss

verksamhetsledare, KRAN rf