Publicerad

Är du vår nya utbildare?

Förbundet KRAN rf anställer en ansvarig utbildare till en erfarenhetsexpertutbildning inom området missbruk i Vasa. Utbildningen omfattar 26 närstudiedagar och följer en färdigt utvecklad utbildningsmodell. Utbildningen inleds i september 2019 och avslutas i april 2020. Deltagarna i erfarenhetsexpertutbildningen är personer som ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Vårmöte och -seminarium 24.4.2019

KRAN:s stadgeenliga vårmöte hålls onsdagen den 24 april 2019 kl. 11.00 i Evy-rummet på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors. Årets vårseminarium hålls i samma utrymme kl. 13.30. Temat för seminariet är denna gång KRAN:s mångsidiga verksamhet. Verksamhetsledare ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Retreat för närstående

KRAN ordnar retreater för närstående till missbrukare. Nästa retreat hålls 4-6.10.2019 på Snoan i Lappvik. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren. Anmälan: kran@kran.fi. Retreaten ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Må bra-vecka för f d missbrukare

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Ansök då till semesterstödsveckan för f d missbrukare som KRAN ordnar på natursköna Labbnäs semesterhem på Kimitoön 15.7-20.7.2019. Veckan ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland. Målgrupp är personer som ... Läs mer

Publicerad

Ge barnen en nykter jul!

Föräldrarnas missbruk ofta en bakgrundsfaktor till livslånga problem hos barn och unga Ju oftare och ju mer berusningsinriktat finländska unga och medelålders vuxna dricker alkohol, desto mer tillåtande förhåller de sig till att barn är närvarande när det sker. Trots ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Sorg som förtigs

När en missbrukare går en för tidig död till mötes, möts de närstående som blir kvar i sin sorg oftast av en kompakt tystnad. Många närstående upplever känslor av skam, skuld och misslyckande och har mycket svårt att prata ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Stödgruppen för närstående

Stödgruppen för närstående till missbrukare träffas i KRAN:s utrymmen på tredje våningen på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors. Stödgruppen inleds på lördag 15.9 kl. 15 med fika och fortsätter följande onsdagar kl. 18-20: 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Kväll kring unga och droger i Ekenäs 2.10

KRAN och Ekenäsnejdens svenska församling ordnar ett diskussionstillfälle tisdagen den 2 oktober kl. 18-20 i Ekenäs församlingshem. Kvällen inleds med erfarenhetsexpert Camilla Nyholms livshistoria och fortsätter med en paneldiskussion. I panelen deltar Bodil Strandström, förebyggande missbrukarvård i Raseborg, Markus ... Läs mer