Stödgruppen för närstående våren 2024

Publicerad | Uppdaterad

KRAN rf. Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen den 9 januari. Adress: Georgsgatan 18 A, 3e vån, rum 305. Stödgruppen samlas: 9.1, 23.1, 6.2, 20.2, 5.3, 19.3, 9.4 och 23.4 kl. 18-20. Nya deltagare välkomnas! Ingen anmälan krävs, du får vara anonym. Deltagandet i gruppen är gratis. Mer information: stödgruppsledare Sari Röman, sari@aroniapuu.fi