Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2021: Under högtider ska också barnen få vila ut

Publicerad | Uppdaterad

Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i dagens värld. Det är ofta svårt för växande barn och unga att klara sig bland alla förväntningar och mål. Hemmen ska stödja barnen på alla sätt och ge dem stöd och uppmuntran till både vardag och fest. Högtider är särskilt viktiga för att var och en av oss ska kunna återhämta sig från vardagsslitet. Därför är det viktigt att ge varje barn en nykter och trygg jul.

 

Föräldrarnas och hela den vuxna befolkningens ansvar för barnens välmående och behov betonas i olika skeden av barnets utveckling. Det är viktigt att de vuxna tänker på att barn oftast upplever förändringar i livet mycket starkare än deras föräldrar. Därför är det av yttersta vikt att prata om förändringarna och att förstärka barnens känsla av trygghet, särskilt när familjen möter särskilt nya och överraskande situationer. En balanserad vardag och fest erbjuder de bästa förutsättningarna för barnens liv och uppväxt.

De som har ansvar som fostrare ska säkerställa att barnen inte blir ensamma till exempel på grund av föräldrarnas användning av berusningsmedel eller likgiltighet. Berusningsmedel gör att omsorgen om barnen och barnens behov lätt blir förbisedda. På detta sätt försämrar berusningsmedel också utvecklingen av den tidiga interaktionen och anknytningen mellan barnet och föräldern. I värsta fall leder användningen av berusningsmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket skadar barnets utveckling allvarligt och ökar risken för att barnet senare utvecklar ett våldsamt och självdestruktiv beteende.

Kampanjen En nykter jul för barnets skull uppmuntrar den vuxna befolkningen att skapa en trygg och sund feststämning för barnet utan berusningsmedelsrelaterade olägenheter. Den riksomfattande kampanjens arrangörer vädjar till alla som har ansvar som fostrare att ge barnen en nykter jul – en fest i en trygg och ansvarsfull gemenskap. I bästa fall får föräldrarna möjlighet att trygga att barnet får ett helt nyktert liv.

Kampanjen pågår i olika medier och miljöer i november–december. Affischer hängs upp runt om i Finland bland annat på rådgivningsbyråer, daghem, skolor, bibliotek och kommunala verksamhetsställen samt hos föreningar och församlingar. YLE visar kampanjens tv-informationsinslag på kanalen YLE TV1 under vecka 51. Kampanjmaterialet får användas fritt och det finns på finska, svenska och estniska på kampanjens webbplats www.annalapselleraitisjoulu.fi.

I kampanjen En nykter jul för barnens skull i år medverkar Nykterhetens Vänner rf bland annat tillsammans med A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Blåbandsförbundet i Finland rf, Eesti Karskusliit – Estlands nykterhetsförbund, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Finlands ASH rf, Finlands Hälsovårdarförbund, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och Skola, Förbundet Vita Bandet i Finland, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Helsingin Kouluraittiuspiiri, KRAN rf, Kristliga Hälso- och Nykterhetsförbund rf, Lära för Livet Stiftelse, Mannerheims Barnskyddsförbund, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsför-bundet Hälsa och Trafik, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Rädda Barnen rf, Sinuli, SOS Barnbyar Finland, Stiftelsen Bensow, Yle och Yrkeshögskolan Metropolia.