Publicerad | Uppdaterad

Ge barnen en nykter jul!

När föräldrar använder mycket rusmedel, oftast alkohol, äventyras barnet balanserade uppväxt och utveckling. Rusmedel stjäl föräldrarnas uppmärksamhet från vården av barnet och påverkar negativt den tidiga växelverkan och anknytningen mellan föräldrarna och barnet. I värsta fall leder användningen av ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

KRAN:s höstseminarium

Varmt välkommen på KRAN:s höstseminarium! Temat är spelberoende. Charlotta Grönberg, specialrådgivare i spelproblem, föreläser under rubriken: När spelberoendet tar över. Höstseminariet hålls torsdagen den 21 november 2019 kl. 13.30 i Evy-rummet på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors. Seminariet är öppet för ... Läs mer

Publicerad

Ny lågtröskelmottagning!

Sedan ett år tillbaka har utbildade erfarenhetsexperten Johan Ekroth hållit lågtröskelmottagning i vårdcentralen i Fiskehamnen i Helsingfors. Nu utvidgas lågtröskelmottagningen till vårdcentralen i Nordsjö! Mottagningarna är till för personer som är oroade över sitt eget eller närståendes missbruk. Johan finns ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Skamseminarium på Åland

KRAN är med och ordnar ett seminarium i Mariehamn 13.9.2019. Temat för seminariet är skam och dagens föredragshållare består av både erfarenhetsexperter och professionella. Tillfället hålls i ÅHS konferenscenter kl. 8.45-16.00. Mer information hittar du på bilden nedan. Varmt ... Läs mer

Publicerad

Stödgruppen för närstående fortsätter

KRAN:s stödgrupp för närstående till missbrukare fortsätter tisdagen 10.9.2019 kl. 18-20 i Helsingfors. Träffarna hålls i KRAN:s utrymmen på Georgsgatan 18 A. Höstens datum: 10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 12.11, 19.11. Mer information: stödgruppsledaren Sari Röman, ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Utbildningsdag 7.11.2019

KRAN ordnar en utbildningsdag på temat Äldre och omedvetet missbruk 7.11.2019. Dagen tar upp temat äldre, alkohol och omedvetet missbruk ur olika perspektiv och riktar sig till personer som arbetar med seniorer. Studerande och övriga intresserade är också ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Nykter – Solklart

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019. Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker ... Läs mer