Publicerad

Ny lågtröskelmottagning!

Sedan ett år tillbaka har utbildade erfarenhetsexperten Johan Ekroth hållit lågtröskelmottagning i vårdcentralen i Fiskehamnen i Helsingfors. Nu utvidgas lågtröskelmottagningen till vårdcentralen i Nordsjö! Mottagningarna är till för personer som är oroade över sitt eget eller närståendes missbruk. Johan finns ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Skamseminarium på Åland

KRAN är med och ordnar ett seminarium i Mariehamn 13.9.2019. Temat för seminariet är skam och dagens föredragshållare består av både erfarenhetsexperter och professionella. Tillfället hålls i ÅHS konferenscenter kl. 8.45-16.00. Mer information hittar du på bilden nedan. Varmt ... Läs mer

Publicerad

Stödgruppen för närstående fortsätter

KRAN:s stödgrupp för närstående till missbrukare fortsätter tisdagen 10.9.2019 kl. 18-20 i Helsingfors. Träffarna hålls i KRAN:s utrymmen på Georgsgatan 18 A. Höstens datum: 10.9, 17.9, 24.9, 1.10, 8.10, 15.10, 22.10, 29.10, 12.11, 19.11. Mer information: stödgruppsledaren Sari Röman, ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Utbildningsdag 7.11.2019

KRAN ordnar en utbildningsdag på temat Äldre och omedvetet missbruk 7.11.2019. Dagen tar upp temat äldre, alkohol och omedvetet missbruk ur olika perspektiv och riktar sig till personer som arbetar med seniorer. Studerande och övriga intresserade är också ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Nykter – Solklart

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019. Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Vill du bli erfarenhetsexpert?

KRAN kommer att ordna två erfarenhetsexpertutbildningar, i Mariehamn och Vasa, med start i höst! Utbildningarna ordnas i samarbete med våra medlemmar Mariehamns församling och Vasa svenska församling, samt SFV. Ansökningstiden för båda utbildningarna har gått ut.     ... Läs mer

Publicerad

Är du vår nya utbildare?

Förbundet KRAN rf anställer en ansvarig utbildare till en erfarenhetsexpertutbildning inom området missbruk i Vasa. Utbildningen omfattar 26 närstudiedagar och följer en färdigt utvecklad utbildningsmodell. Utbildningen inleds i september 2019 och avslutas i april 2020. Deltagarna i erfarenhetsexpertutbildningen är personer som ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad

Retreat för närstående

KRAN ordnar en retreat för närstående till missbrukare 4-6.10.2019 på Snoan i Lappvik. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren. Anmälan senast 13.9: kran@kran.fi. Retreaten ... Läs mer