Retreat för närstående

Publicerad | Uppdaterad

KRAN rf. Du som är närstående till missbrukare, varmt välkommen på retreat till Snoan i oktober! Kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik nära Hangö. KRAN rf ordnar en gratis retreat för närstående till missbrukare på retreatgården Snoan hösten 2024. Vi har 12 platser på retreaten. Varje deltagare får ett eget rum, alla måltider ingår. Under retreaten finns chans till enskilda samtal med retreatledaren.

Anmälan senast 1.8.2024 till kran@kran.fi.

Mer information: verksamhetsledare Mette Strauss, mette.strauss@kran.fi eller tfn: 050 410 7001.