Relationen mellan alkohol och våld

Publicerad | i Uncategorized

Denna vecka uppmärksammades FN:s världs dag om våld och övergrepp mot äldre. I veckans inlägg ser vi på våld ur ett perspektiv som berör vår verksamhet. Nämligen sambandet mellan alkohol och våld. Äldre i vårt land har en ohälsosam relation till alkohol det i kombination med att äldre ofta är i beroende situationer gör dem mera utsatta för övergrepp.

Alkohol har bevistats otaliga gånger öka risken för att bli utsatt för våld eller idka det själv. Under pandemin steg både alkoholkonsumtionen i hemmen samt våld i nära relationer. I flera fall var någondera partner påverkad. Detta tas inte upp för att fungera som en ursäkt, många kan dricka och bete sig sakligt efteråt. Alkohol i sig orsakar inte våldet men tröskeln för att ta till våld blir lägre.

Få studier undersöker specifikt våld som äldre blir utsatta för men ungefär var fjärde kvinna över 60 blir utsatt. Seniorer överrepresenteras även i statistiken för riskfyllt alkoholbruk.

Det är svårt att förstå varför någon väljer att ta till våld. Både att ta till flaskan och knytnäven är ett stort problem här i landet. Undrar om de som gör det försöker fly undan något annat. De som själva blivit utsatta för våld som ung, speciellt pojkar har större chans att själv bruka våld som vuxen. Samma koppling kan göras med alkoholbruk i familjen.

Ofta handlar våldet om kontroll och osäkerhet, många väljer att överkonsumera alkohol av samma orsaker. Vart efter åren går blir det svårare att ta itu med sina egna trauman, det är lättare att kritisera andra än att se sig själv i spegeln. Handlar detta samband mellan alkohol och våld om obearbetade trauman och dålig känslokontroll?

Även om temat är tungt är jag glad att dessa dagar finns där vi lyser en lampa på våra olika problem i samhället. Speciellt gällande våld tiger många utsatta och skammen kan vara stor. En dag som lyfter fram ämnet gör det kanske lättare att diskutera kring det och hitta de olika resurser som finns för att stöda en. Hoppeligen genom öppen diskussion kan tröskeln att söka hjälp sänkas.

Stöd till våldsutsatta ges alla dagar, dygnet runt via Nollinjen, tfn 080 005 005. Andra resurser för våldsutsatta finns här: https://www.nyyti.fi/sv/for-studerande/hjalp/vald-i-nara-relationer/

Stöd finns även att fås för de som själva är oroliga över sitt eget våldsbeteende eller tankar. Maria Akatemia ordnar stödgrupper för kvinnor, man kan också chatta med dem. Mera information finns på deras hemsida: https://www.mariaakatemia.fi/pa-svenska/

Miessakit ry ordnar stöd för män som är oroliga över sitt eget beteende. De ordnar smågruppsverksamhet samt psykoterapeutisk bearbetning med målet att fånga upp kopplingar mellan känsloliv och beteende som påverkar användningen av våld. Mer information om deras verksamhet finns här:  https://www.miessakit.fi/sv/framsida/