Droger som är ett knapptryck borta

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Nätdroger är ett växande problem i såväl Finland som Sverige. Tullverkets laboratorium i Finland upptäcker som bäst ca 100 nya droger om året. I Finland droglistas preparaten en efter en vilket gör att lagstiftningen ligger efter den verkliga situationen.

Benämningen nätdroger är ett samlingsnamn på substanser eller droger som köps på internet. I vissa fall är det redan narkotikaklassade droger, ibland helt nya kombinationer av substanser som ännu inte blivit narkotikaklassade eller tillräckligt testade för att göras olagliga. Det är alltså syntetiska droger som framställs för att ge ett så liknande rus som möjligt originalet t.ex. cannabis och amfetamin. Andra namn på nätdroger är även RC-droger, Legal high, Smart drugs och designer drugs[1].

Målgruppen är ungdomar i majoritet och trenden visar på att detta hela tiden når nya kategorier av ungdomar. I många fall handlar det om ungdomar som inte exponerats för droger eller dess kultur tidigare. Anledningen till den ökade spridningen är just tillgången till Internet. Det erbjuds oändliga möjligheter att komma åt olika drogshoppar både som säljare och köpare.

Det är alltså så enkelt som att klicka på köp så kommer försändelsen med posten. Detta leder också till att fler kan tänka sig att ”prova” eftersom de tror att genom att beställa från internet så är de anonyma, trots att detta knapptryck kan spåras och leda till flera års fängelse.

Dessa nätdroger säljs alltså väldigt öppet i.om. att tillverkarna ändrar innehållet i substanserna för att kunna undkomma narkotikaklassen eller att det förbjuds vilket leder till att de presenteras som ”legala droger”. Spridningen sker främst genom communitys och olika typer av forum.

Tillverkningen av dessa droger sker oftast i medicinska laboratorier i Kina, men distributionen sker över hela världen.

Biverkningar är något som tillverkarna inte har någon kunskap om eller väldigt liten. Köparna agerar då försökskaniner åt tillverkarna som tjänar stora summor pengar på detta.

Sedan 2015 har dödsfallen ökat kraftigt bland användarna av nätdroger. Fentanylöverdoserna ökade speciellt mycket och gick om heroin i dödligast drog. Mellan 2012–2015 beräknades 350 personer ha dött av överdoser orsakade av nätdroger.

[1] https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5000

 

Text: Robin Forsberg, assistent

Bild: Pixabay

 

Källor

http://www.mobilisering.nu/spice

https://www.rmv.se/natdroger/natdroger-skordar-manga-dodsoffer/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5000