Alkoholreformens bortglömda följder

Publicerad | i Okategoriserade

Det är många som kritiserar förslaget till ny alkohollag. Bland kritikerna hittas bland annat polisen som varnar för att polisens resurser inte kommer att räcka till om lagen träder i kraft, forskare som varnar för att konsumtionen och därmed också folkhälsoproblemen kommer att öka, och till och med svenska Systembolaget som är oroade för vad lagen kommer att leda till.

KRAN:s koordinator deltog häromdagen i ett seminarium med rubriken ”Alkoholilain kokonaisuudistus – unohdetut totuudet”, där man bland annat tog upp de orosmoment som finns om lagförslaget träder i kraft.

unohdetut totuudet

I anförandena konstaterades bland annat att Finland går emot utvecklingen i Europa. I många andra länder har man på senare år satsat på en mer restriktiv alkoholpolitik, medan den finländska alkoholpolitiken går i en mer liberal riktning. Till exempel i Italien införs allt fler begränsningar och Finland har gått om Italien i alkoholkonsumtion.

Ett effektivt sätt att förebygga alkoholskador är att ha åldersgränser på alkoholinköp. Undersökningar visar att andelen minderåriga som köper alkohol från Alko och dagligvaruhandeln har minskat i vårt land de senaste åren, vilket tyder på att ålderskontrollerna fungerar allt bättre. Dock finns det en skillnad mellan Alko och dagligvaruhandeln: ålderskontrollerna fungerar bättre på Alko.  Nya alkohollagen innebär att starkare drycker än tidigare kommer att säljas i matbutikerna, vilka är sämre på att kontrollera åldern på sina kunder. Kommer detta att ha några konsekvenser för ungas drickande?

Undersökningar visar att ungdomar dricker mindre än tidigare och andelen nyktra ungdomar ökar, vilket förstås är mycket positivt. Men det togs även upp på seminariet att vi bör fundera på vilken nivå vi vill sikta på. När är vi nöjda – vill vi att alla ungdomar ska vara nyktra eller vad är vårt mål?

Seminariedeltagarna fick en inblick i en normal arbetsdag inom akutvården. Ett av regeringens mål är att skapa mera jobb, men i det här sammanhanget skapas jobben på fel ställen. Om tillgången till alkohol ökar innebär det nämligen mer jobb inom vården och polisen. En stor del av patienterna inom akutvården är redan i dagens läge påverkade av någon substans och andelen kommer med stor sannolikhet att öka ytterligare om lagförslaget går genom.

I övriga anföranden lyftes fram äldres drickande samt följder för arbetsgivare i form av ökad sjukfrånvaro och nedsatt arbetsförmåga.

Sammanfattningsvis konstaterades att vi har forskare, erfarenhetsexperter och yrkespersonal som varnar för följderna av en mer liberal alkoholpolitik. Varför lyssnar inte politikerna? Bland seminarieåhörarna fanns flera riksdagsassistenter, förhoppningsvis för de fram orosmomenten till beslutsfattarna.