Författare: kranrf

Publicerad | Uppdaterad | i Äldre och omedvetet missbruk

Ikääntyneet ja alkoholin käyttö

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan eniten alkoholin liikakäyttöä on ikäryhmässä 65–79-vuotiaat. Liikakäyttäjiä on melkein 45 prosenttia. Tutkimusten mukaan ikäihmisten alkoholin käytön lisääntyminen on kasvava trendi. Eläkkeelle siirtyminen on suuri elämän muutos. Vapaa-aika lisääntyy, rutiinit muuttuvat ja sosiaaliset suhteet vähenevät. Joillekin tämä muutos ... Läs mer

Publicerad | Uppdaterad | i Cannabis

Vanliga myter om cannabis

I och med diskussioner kring legalisering är cannabis på tapeten. Attityden till detta rusmedel verkar variera stort beroende på vem man frågar men mjukare speciellt hos unga har den blivit. Många myter flyter runt i debatten kring cannabis ... Läs mer