Unga väljer en nyktrare livsstil

Publicerad | Uppdaterad | i Cannabis, Unga & rusmedel

Enligt rapporten ESPAD väljer allt fler unga en nykter livsstil i rika västerländska nationer. Detta är en trend som har iakttagits redan i flera år. Även om unga i Finland i genomsnitt dricker mer än i våra grannländer i Norden har trenden även kommit hit. Enligt enkäten hälsa i skolan 2019 och 2021 använder tonåringar i Finland mindre alkohol och droger än tidigare. I högstadiet år 2021 svarade 65,4% att de inte använde alkohol, i gymnasiet 40,2% och i yrkesläroanstalter 34%. Året 2019 svarade ca. 5% färre att de inte använde alkohol. Alltså har antalet unga som väljer att avstå från alkohol ökat med 5% sen 2019.

Det finns en oro att unga ersätter alkohol för droger. Även om attityden mot droger speciellt cannabis är mera positiv hos unga än tidigare indikerar inte enkäten att flera väljer att bruka droger. Den grupp som anger med högst procent att de provat på en olaglig drog en gång är elever på yrkesläroanstalter (17,7%). När frågan specificeras till om du prövat cannabis en gång svarar 17,3 % ja. De är även dessa elever som brukar cannabis mest regelbundet men endast 5% anger att de använder 1 gång/mån. Användningen har även minskat sen 2019 då svarade 6,4% att de använder cannabis 1 gång/mån.

Forskarna har inte än dragit någon slutsats kring varför unga väljer att vara nyktra. En teori är att ungdomar umgås på ett annat sätt nuförtiden och därav spelar rusmedel en mindre roll. Sociala medier har för evigt förändrat hur människor umgås, de som verkligen har adopterat det nya sättet att umgås är ungdomar. I stället för att träffas fysiskt och därav skapa situationer där rusmedelsanvändning är lockande har en stor del av deras umgänge förflyttats online. Självfallet kan man diskutera hur bra det är att så mycket av det sociala umgänget byts till denna form men i detta fall verkar det gynna ungas hälsa. Som tidigare nämnt är det enbart en teori och den har inte blivit bekräftad. Troligtvis är det en kombination av orsaker som lett till att unga är nyktrare än förr.

Trenden må peka uppåt men varför verkar det som att missbruk har blivit vanligare? En orsak kan vara att unga diskuterar mera öppet sin droganvändning. På så sätt har problemet fått mera synlighet än tidigare. Sen är det viktigt att påpeka att unga som mår dåligt missbrukar mer. Riskfaktorer för missbruk bland unga är bl.a. :

Missbruk i familjen

Mental ohälsa

Dålig impulskontroll

Bristande tillsyn av vårdnadshavare

Vänner som missbrukar

Dålig skolprestation

Sämre socioekonomisk status

Hela effekten av pandemin är ännu okänd men skolpersonal har larmat om att unga mår sämre än tidigare. Alltså verkar det som att det finns en större risk för missbruk just nu men inget kan sägas med säkerhet än. Det som står klart är att vi fortfarande behöver satsa på ungdomar och deras välmående då det är en skyddsfaktor i sig mot missbruk.

Assistent, Joanna Kock

Källor:

ESPAD report 2019. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Beroende bland ungdomar – Kunskapsstöd för vårdgivare (kunskapsstodforvardgivare.se)

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan – THL