Retreat för närstående 20-22 oktober

Publicerad | Uppdaterad
Du som är närstående till missbrukare, varmt välkommen på retreat till Snoan i oktober! Kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik nära Hangö.
KRAN rf ordnar en gratis retreat för närstående till missbrukare på retreatgården Snoan den 20-22 oktober. Varje deltagare får ett eget rum, alla måltider ingår. Vi har 12 platser. Under retreaten finns chans till enskilda samtal med retreatledaren.
Mer information och anmälan senast 16.9: kran@kran.fi.