Stödgruppen för närstående hösten 2023

Publicerad | Uppdaterad

KRAN rf. Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen den 5 september. Adress: Georgsgatan 18 A, 3e vån, rum 305. Stödgruppen samlas: 5.9, 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11 och 12.12 kl. 18-20. Nya deltagare välkomnas! Ingen anmälan krävs, du får vara anonym. Deltagandet i gruppen är gratis. Mer information: stödgruppsledare Sari Röman, sari@aroniapuu.fi