Stödgruppen för närstående våren 2023

Publicerad | Uppdaterad

Stödgruppen för närstående till missbrukare fortsätter fysiskt varannan tisdag på G18 i Helsingfors med start tisdagen den 10 januari. Adress: Georgsgatan 18 A, 3e vån, rum 305. Stödgruppen samlas: 24.1, 7.2, 21.2, 7.3, 21.3, 4.4 och 18.4 kl. 18-20. Nya deltagare välkomnas! Ingen anmälan krävs, du får vara anonym. Deltagandet i gruppen är gratis. Mer information: stödgruppsledare Sari Röman, sari@aroniapuu.fi