22.1.2018 Retreater för närstående

Publicerad | Uppdaterad | i News

KRAN kommer att ordna två retreater för närstående på Snoan i Lappvik under år 2018. Den första retreaten ordnas 11-13.5 och den andra 5-7.10. Verksamhetsledare Mette Strauss tar emot anmälningar, mette.strauss@kran.fi.