Vårmöte och -seminarium 24.4.2019

Publicerad | Uppdaterad

KRAN:s stadgeenliga vårmöte hålls onsdagen den 24 april 2019 kl. 11.00 i Evy-rummet på G18, Georgsgatan 18 A i Helsingfors.

Årets vårseminarium hålls i samma utrymme kl. 13.30. Temat för seminariet är denna gång KRAN:s mångsidiga verksamhet. Verksamhetsledare Mette Strauss, koordinator Emma-Lena Lybäck och specialsjukskötare Birgitta Köhler berättar bland annat om hur lågtröskelmottagningen och äldreprojektet kommit igång, samt om kommande erfarenhetsexpertutbildningar.

Kaffeservering, anmäl dig därför senast 22.4 till emma-lena.lyback@kran.fi eller tfn 050 578 0709. 

Seminariet arrangeras i samarbete med SFV.