Utbildningsdag om cannabis 16.4.2020

Publicerad | Uppdaterad

Evenemanget skjuts upp till hösten. Nytt datum meddelas senare.

Med anledning av coronaviruset och dess snabba spridning har KRAN rf beslutat att inhibera alla sina program riktad till allmänheten fram till den 13 april.

 

Varmt välkommen på vår utbildningsdag om cannabis 16.4.2020 kl. 12-16 i Åbo! Dagen riktas till dig som jobbar med unga, t ex i skolor, församlingar eller kommunernas ungdomsarbete.

PROGRAM
12.00 Välkommen!
12.05 Hur påverkar cannabis tonårshjärnan?
Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi
13.45 Kaffepaus
14.15 Fortsättning med Thomas Lundqvist
Bensträckare
15.00 Missbruk sett ur föräldraperspektiv
Maria Thelen, utbildad erfarenhetsexpert
15.45 Diskussion
16.00 Avslutning

Deltagaravgift: 40 euro. Deltagaravgiften faktureras.

Anmälan senast 31 mars: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn 050 578 0709. Vänligen uppge faktureringsadress i samband med anmälan.

Arrangörer: KRAN rf och Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf i samarbete med Folkhälsans förbund i Åboland och SFV.