Utbildningsdag 3.11.2021

Publicerad | Uppdaterad

KRAN:s traditionella utbildningsdag går av stapeln den 3 november kl. 10-15 i festsalen på G18 i Helsingfors. Dagens föreläsningar berör missbruk, trauma och psykisk ohälsa. Verksamhetsledare Leif Berg föreläser om hur vi kan stöda familjer där det förekommer missbruk och psykisk ohälsa, erfarenhetsexpert Kim Standertskjöld-Nordenstam berättar sin livshistoria, doktorand och sakkunnig Saija Westerlund-Cook föreläser om barndomstrauman.

PROGRAM
10.00 Välkommen!
Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf


10.05 Psykiskt illamående och missbruk – hur bemöta familjen?
Leif Berg, verksamhetsledare, FinFami Nyland rf


11.15 Lunch på egen bekostnad


12.30 En livshistoria kantad av missbruk och psykisk ohälsa
Kim Standertskjöld-Nordenstam, erfarenhetsexpert, KRAN rf


13.30 Kaffepaus


14.00 Barndomstrauman och deras inverkan på livet
Saija Westerlund-Cook, doktorand och sakkunnig, Folkhälsan


15.00 Avslutning
Mette Strauss, verksamhetsledare, KRAN rf

Anmälan senast 27.10: kran@kran.fi.