Tipaton tammikuu 2020: Hitta nya vanor

Publicerad | Uppdaterad

Temat för En vit januari, på finska Tipaton tammikuu, är detta år alkoholens roll i olika vanliga och vardagliga situationer. Målet är att väcka tankar kring alkoholanvändning och -vanor. Går det att hitta nya, alkoholfria vanor i stället för gamla, invanda beteendemönster?

Tanken med kampanjen är att en gång per år stanna upp och reflektera kring sina egna alkoholvanor och testa hur stor roll alkoholen har i ens liv.

Kampanjen koordineras av Nätverket för rusmedelsförebyggande arbete. Mer info: www.tipaton.fi

Om du diskuterar temat på sociala medier kan du använda hashtagen #nyavanor på svenska, eller de finska taggarna #uusiatottumuksia #tipaton