Stödgruppen för närstående hösten 2021

Publicerad | Uppdaterad

Vår stödgrupp för närstående till missbrukare inleder höstterminen den 7 september kl. 18-20. Gruppen träffas i KRAN:s utrymmen på G18 i Helsingfors, Georgsgatan 18 A, rum 305. Stödgruppen samlas: 7.9, 21.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11 och 14.12 kl. 18-20. Nya deltagare välkomnas! Ingen anmälan krävs, du får vara anonym. Deltagandet i gruppen är gratis.

Mer information: sari@aroniapuu.fi