Stödgruppen för närstående hösten 2020

Publicerad | Uppdaterad

KRAN:s stödgrupp för närstående till missbrukare fortsätter tisdagen den 29 september kl. 18-20 i Helsingfors. Träffarna hålls i KRAN:s utrymmen på Georgsgatan 18 A, på tredje våningen i rum 305. Höstens datum: 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11 och 8.12 kl. 18-20.

Mer information: stödgruppsledaren Sari Röman, sari@aroniapuu.fi.