Sorg som förtigs

Publicerad | Uppdaterad

När en missbrukare går en för tidig död till mötes, möts de närstående som blir kvar i sin sorg oftast av en kompakt tystnad. Många närstående upplever känslor av skam, skuld och misslyckande och har mycket svårt att prata om sin sorg.

Sidan Vaiettumenetys.fi, det vill säga Sorg som förtigs, ger dig som är närstående en plats för din sorg. På sidan kan du dela dina erfarenheter med andra som upplevt samma sak. Du kan tända en stjärna eller dela bilder och texter till minne av den som gått bort. Vaiettumenetys.fi öppnar i dag 3.11.2018 kl. 8.00.

Sidan har förverkligats i samarbete mellan följande aktörer: KRAN rf, Tukikohta rf, Sininauhaliitto, A-klinikstiftelsen, A-Kiltojen Liitto, projektet Surevan kohtaaminen samt Helsingfors kyrkliga samfällighet och församlingarna i Vanda.