Retreat för närstående

Publicerad | Uppdaterad

KRAN ordnar en retreat för närstående till missbrukare 4-6.10.2019 på Snoan i Lappvik. Deltagandet i retreaten är gratis. I retreaten ingår alla måltider, inkvartering i enkelrum samt möjlighet till enskilda samtal med retreatledaren.

Anmälan senast 13.9: kran@kran.fi.

Retreaten ordnas i samarbete med vår medlem Församlingsförbundet. På Snoan.fi kan du läsa mer om retreatgården Snoan och retreater.