Retreat för närstående 2-4.10.2020

Publicerad | Uppdaterad

Du som är närstående till missbrukare, varmt välkommen på retreat till Snoan i oktober! Kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik nära Hangö. KRAN rf ordnar en gratis retreat för närstående till missbrukare på retreatgården Snoan den 2-4 oktober. Det finns 12 platser på retreaten Varje deltagare får ett eget rum, alla måltider ingår. Under retreaten finns chans till enskilda samtal med retreatledaren. Anmälan senast 18.9.2020 till kran@kran.fi. Vid frågor kontakta verksamhetsledare Mette Strauss, mette.strauss@kran.fi, tfn 050 410 7001.